Nyhetsartikkel

22 februar 2017

7,9 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norrge

Fyllingsgraden under 50 prosent. Ved utgangen av veke 7 var fyllingsgraden i norske magasin 47,5 prosent.

Gjennom veka gjekk fyllingsgraden ned med 2,9 prosenteiningar, mot 3,4 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2016 var 55,4 prosent, og minimumverdien 29,9 prosent.

Fyllingsgrader er nå 7,9 prosent lavere enn normalen for årstida. Det tilsvarer 6,7 TWh (milliarder kilowattimer).

Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med 55,6 prosent, medan Søraust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 40,0 prosent. Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde ein fyllingsgrad på 50,6 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 7, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Mildvêret gav lågare kraftprisa

I førre veke vart det ein oppgang i temperaturane. Det medverka til lågare etterspurnad etter kraft, som vidare førte til lågare kraftprisar i heile Norden. Kraftproduksjonen gjekk ned i takt med forbruket, men det vart likevel ein oppgang i den nordiske nettoeksporten.

Eksporten auka mot Nederland, Tyskland og Estland ut frå Norden. Ein årsak til auken i eksport var at systemvern vart retta opp, som gjorde det mogleg å gje full kapasitet på Norned-kabelen.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 7 her (PDF)

Kommentarer

kommentarer