Nyhetsartikkel

13 februar 2017

Minister bakker op om bæredygtig biomasse

Bæredygtig biomasse sikrer grøn energiforsyning. Sådan lød det fra energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt i onsdagens spørgetime i Folketinget.

Dansk Energi | Minister bakker op om bæredygtig biomasse

– Jeg bakker op om brancheaftalen mellem Dansk Energi og Dansk Fjernvarme, som skal sikre bæredygtig brug af træpiller og træflis i Danmark. Aftalen sikrer, at den brugte biomasse kommer fra skove, der bliver genplantet, og hvor biodiversiteten opretholdes og nærmiljøet ikke belastes.

Sådan lød det fra energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), da der onsdag var spørgetime i Folketinget.

By for by skifter danske kraftvarmeværker i øjeblikket kul og gas ud med bæredygtig biomasse og holder på denne måde Danmark i klimasporet. Senest har DONG Energy meddelt, at de senest i 2023 vil have udfaset brugen af kul på deres kraftværker.

I 2020 vil bæredygtig biomasse have sparet klimaet for 1,6 mio. tons kul siden 1990 og i samme periode stået for over en fjerdedel af Danmarks samlede CO2-reduktion.

Danske kraftvarmeværker bruger bæredygtig biomasse, der lever op til kriterier fastlagt i en aftale, som Dansk Fjernvarme og Dansk Energi indgik i 2014. Siden har branchen i tæt samarbejde med leverandører af træflis og træpiller arbejdet benhårdt på at implementere brancheaftalen, som trådte i kraft sidste år. I løbet af de næste måneder vil dokumentation for bæredygtigheden, som er godkendt af en uafhængig 3. part, ligge klar på kraftvarmeværkernes hjemmesider.

– Jeg er meget tilfreds med, at energiselskaberne tager ansvar for at sikre biomassens bæredygtighed. Vi gavner både klimaet og miljøet, når biomasse erstatter kul og naturgas på danske kraftværker, sagde ministeren.

– Det er glædeligt, at ministeren kvitterer for det ansvar som energiselskabernes har taget for at dokumentere at træpiller og træflis er bæredygtig. Branchen er er nu klar tage endnu et skridt og gøre tilskud til elproduktion på biomasse afhængig af bæredygtighedskriterier siger Kristine van het Erve Grunnet, chefkonsulent i Dansk Energi.

Brancheaftalen skal sikre, at biomassen kommer fra skove, der bliver genplantet og hvor biodiversiteten opretholdes og nærmiljøet ikke belastes.

Kommentarer

kommentarer