Nyhetsartikkel

31 januar 2017

Scatec Solar vil doble inntektene

Scatec Scolar tror på nye ordrer og spår doblet produksjon og omsetning i løpet av de neste årene. Prisene på solkraft faller, og selskapet ser få trusler mot videre vekst.

Selskapet har 322 megawatt (MW) solkraft i drift, fordelt på land som Sør-Afrika, Rwanda, Tsjekkia, Jordan og Honduras.

Scatec Solar solgte dessuten et anlegg i Utah i USA i fjor, skriver E24.

I fjerde kvartal fikk selskapet 309 MW i nye ordrer, og dermed har det en ordrereserve på 731 MW.

– Vi har aldri hatt noen større ordrereserve enn det, sier konsernsjef Raymond Carlsen i Scatec Solar til E24.

Bare byggekontraktene for de kommende prosjektene er beregnet til å koste 7,4 milliarder kroner.

– Det er masse penger, sier Carlsen, og legger til at han har banker i ryggen til å finansiere prosjektene.

Selskapets mål er å firedoble dagens kapasitet til mellom 1.300 MW og 1.500 MW frem til slutten av 2018, men da regner det også med anlegg under bygging.

Tror nytt garantifond kan utløse 80 milliarder i «grønne» investeringer
Økte i fjerde kvartal
Scatec Solar leverte et bedre resultat i fjerde kvartal enn året før, med et resultat etter skatt på 76,7 millioner kroner mot 59 millioner kroner året før.

Omsetningen steg fra 255 millioner til drøye 290 millioner kroner.

For hele 2016 passerte selskapet en milliard kroner i omsetning, og dette ventes å øke videre de neste årene.

Hvis selskapet når målet om en årlig produksjon på 2,1 TWh noen år frem i tid, vil den årlige omsetningen trolig øke til 2,3 milliarder kroner, sier Scatec Solar.

STORE OMRÅDER
Scatec Solar har en ordrereserve på til sammen 731 megawatt, sammenlignet med dagens kapasitet på 322 megawatt.
Vil doble omsetningen
Kostnadene for solpaneler har falt kraftig på grunn av teknologiutvikling. Det får blant annet effekt for noen av selskapets prosjekter som egentlig skulle bygges i fjor, men som av ulike årsaker er blitt utsatt.

– Samtidig har prisene på moduler, som er en viktig ingrediens, altså solpaneler, falt. De har falt med 10 til 15 prosent, og det er en direkte kostnadsreduksjon for oss, sier Carlsen.

Selskapet har også flere prosjekter under planlegging enn før, og det gir større forhandlingskraft og større muligheter til å forhandle prisene ned, sier Carlsen.
Tror på ordrevekst
Selskapet ser også store muligheter for nye prosjekter, med en voksende ordrereserve og mange mulige kontrakter å kjempe om.

Scatec Solar at det har mer enn femti prosent sjanse til å lande kontrakter for til sammen 1.085 MW, fordelt på markeder som Sør-Afrika, Egypt, Pakistan, Kenya, Nigeria og Burkina Faso.

Og i tillegg til dette ser selskapet muligheter for å kjempe om kontrakter på ytterligere 2.008 MW, fordelt på prosjekter i Amerika, Afrika og Midtøsten.

Ser få trusler
Scatec Solar opererer til dels i vanskelige markeder hvor finansmarkedene ikke alltid fungerer optimalt, og støtter seg derfor på partnere som Norfund og pensjonsselskapet KLP, samt regionale og internasjonale utviklingsbanker.

Men de fallende kostnadene i bransjen gjør at Carlsen ser få trusler mot videre vekst. Prisene for å produsere solenergi ligger mange steder under 40 øre kilowattimen, som tilsvarer kostnaden bare ved å frakte strøm (nettleie) i Norge, sier han.

– Og dette stopper ikke, sier han.

– Det er sikkert en del trusler her, men det er mer knyttet til landrisiko, at vi bygger i deler av verden hvor det er en del andre utfordringer – men dét er ikke noe annerledes enn ved bygging av gasskraftverk eller vannkraftverk. Markedsmessig risiko tror jeg er mer begrenset. Det er en helt ny situasjon. Det er spennende, sier han.

Vil doble strømproduksjonen
Selskapets strømproduksjon falt i 2016, særlig på grunn av salget av et kraftverk i Utah i USA. Produksjonen i 2015 var på 0,79 terawattimer, mens fjorårets produksjon var på 0,64 terawattimer.

Selskapet tror det vil øke produksjonen til 1,5 terawattimer etter 2018. Dette tilsvarer omtrent en prosent av norsk kraftproduksjon.

Selskapets ordrereserve på 731 megawatt fordeles på land som Sør-Afrika, Malaysia, Brasil, Honduras, Mozambique og Mali. Det største prosjektet som skal bygges blant de nye ordrene er Upington i Sør-Afrika, med en kapasitet på 258 MW.

E24 har tidligere skrevet at Scatec Solar og en rekke andre selskaper som driver med grønn teknologi håper på statlig drahjelp.

Gjennom Norwegian Energy Partners håper de at staten kan sette av et garantifond til investeringer i fremvoksende økonomier, som de tror kan utløse investeringer på mellom 70 og 80 milliarder kroner på prosjekter innen sol-, vann- og vindkraft.

Kommentarer

kommentarer