Nyhetsartikkel

09 februar 2017

Energispareindsatsen er markedsbaseret efter politisk ønske

Et bredt politisk flertal har vedtaget, at energiselskaberne i Danmark skal løse en væsentlig energispareopgave. Der er tale om en markedsbaseret ordning, hvor aktører og den enkelte besparelse konkurrerer mod hinanden.

Den grundlæggende logik er, at konkurrencen sikrer, at sparemålene nås billigst muligt – altså at markedet sætter prisen, skriver Dansk Energi på sine netsider.

Netselskaberne anvender flere modeller, der sikrer, at forbrugerne, store som små, gennemfører energisparende tiltag. Det kan strække sig over rådgivning af virksomheder, det kan være store samarbejder med kommuner eller tilskud. Med andre ord er hele afsættet for ordningen markedsbaseret. Det vil sige, at netselskaberne, der er blevet bedt om at løfte den politisk besluttede energispareordning, skal finde energibesparelserne omkostningseffektivt og på markedsvilkår.

– Enhver installatørvirksomhed er velkommen til at afsøge markedet, når han skal indgå aftaler med netselskaberne. Så hvis en installatør ikke kan få en aftale med et fornuftigt energisparetilskud med energiselskab X, så kan han gå til energiselskab Y, og se hvad de vil tilbyde. Det er sådan et marked fungerer, siger Lars Aagaard, administrerende direktør i Dansk Energi.

Generelt har store mængder besparelser større værdi, end mindre, da den administrative byrde for netselskabet, er mindst ved få store projekter end ved mange små.

Netselskaberne er i henhold til forsyningslovene forpligtet til at handle til markedspriser, så hvis netselskaberne giver egne selskaber højere priser end andre aktører for samme ydelse, vil det i givet faldt være et lovbrud, der skal håndteres af myndighederne.

Installatørernes organisation TEKNIQ fremfører onsdag en kritik af energispareordningen. Konsekvensen af den kritik vil være, at netselskaber skal samordne priser på tværs af tilbud og på tværs af selskaber. En sådan samordning af priser og tilskud er ikke blot i strid med grundprincippet i energispareindsatsen med markedet som driver – det er direkte ulovligt.

– Det, TEKNIQ reelt beder om, er, at vi skal beordre alle selskaberne i energisparemarkedet til at have ens priser for alle. Det er ulovligt. Det er karteldannelse, siger Lars Aagaard.

Kommentarer

kommentarer