Nyhetsartikkel

15 desember 2016

Mangler oversikt over vedlikehold

DSB avdekket tolv avvik og ga fire anmerkninger etter tilsyn ved Troms Kraft Nett tidligere i år. Det blir blant annet påpekt manglende oversikt over vedlikehold.

DSB er ikke fornøyd med tilfredsstillende oversikt over vedlikehold. Det etterlyses også bedre systematikk og kvalitet på egne ettersyn.

Til dette hører også en tydeligere prioritering av oppfølging av avvik og dokumentasjon knyttet til vedlikehold generelt sett. «Målet må være å komme fra inspeksjon til utførelse», fremgår det av rapporten etter tilsynsbesøket.

I sine generelle kommentarer bemerker DSB også at Troms Kraft Nett ikke følger sin egen standard for driftsmerking ute i anleggene. Under tilsyn er manglende merking og feilmerking avdekket på flere steder.

Av de 12 avvikene ble fire avdekket i en transformatorstasjon. En av nettstasjonene var innvoks av skog, lyset virket ikke og det var spindelvev i stasjonen. I en annen nettstasjon ble det avdekket jordfeil i lavspenningskretsen og at lavspenningskabel manglet strekkavlastning.  I ytterligere en nettstasjon ble det notert at høyspenningsskinnen ikke var avskjermet mot tilfeldig berøring.

Et av avvikene er knyttet til at Troms Kraft Nett ikke har iverksatt HMS-rutiner for selektivitet og utkopling ved kortslutning i lavspenningsnettet. DSB ber om at det gjøres beregninger for å få oversikt over anlegg som ikke tilfredsstiller forskriftskravene og at det iverksettes utbedringstiltak.

 

Kommentarer

kommentarer