Nyhetsartikkel

01 desember 2016

OKG åtgärdar skadat bränsle innan vinterkylan

På natten till söndagen den 27 november stoppas produktionen kortvarigt på Oskarshamn 3 (O3) för åtgärd av en liten bränsleskada.

Den 8 augusti konstaterades en liten bränsleskada på O3 och sedan dess har den hållits under uppsikt. När en bränsleskada slutligen utvecklas och blir större finns ett myndighetskrav om att omedelbart stoppa produktionen för åtgärder.

– Bränsleskadan på O3 är dock fortfarande liten, men vi väljer att åtgärda den redan nu delvis på grund av att inte riskera ett stopp mitt i smällkalla vintern när vår storskaliga, klimateffektiva elproduktion behövs som mest, säger Mats Ekblad, produktionschef på O3.

Samtliga 700 bränsleelement i O3s härd ska lyftas upp under vattnet för att, via mätning av andelen fritt uran i vattnet, detektera bränsleskadan. Under reaktorhallsarbetena, som beräknas ta 12 dygn, passar organisationen på att göra en stor mängd andra åtgärder som inte går att utföra under drift. Planen är att ha O3 tillbaka i drift den 9 december.

På Oskarshamn (O1) är det lugn drift och anläggningen producerar på full effekt.

Kommentarer

kommentarer