Nyhetsartikkel

29 november 2016

Vil ha avgiftsfritak for bilvarme

Mer bruk av elektriske bilvarmesystemer vil gi betydelig reduksjon i skadelige utslipp, ifølge eksperter. Nå foreslår bransjeaktører å stimulere med avgiftskutt.

– Elektriske forvarmingssystemer kan redusere bilens utslipp med 70 prosent de første 20 minuttene ved kjøring i vinterkulda. Å stimulere til bruk av slikt utstyr er et treffsikkert og enkelt miljøtiltak, sier Arild Hansen, daglig leder i Autobransjens Leverandørforening (ABL).

Han viser til forskningsresultater fra Finland, som konkluderer med at drivstofforbruket kan reduseres med 30 prosent de første 4 kilometerne.

– Basert på dette har produsenter av elektrisk bilvarme beregnet at mulig effekt av full innfasing i norske kjøretøy er utslippskutt på nær 180000 tonn CO2-utslipp og mer enn 900 tonn NOx årlig. Myndighetene bør motivere til at dette potensialet blir tatt ut, sier Hansen.

Derfor foreslår han nå at bilistene gis momsfritak på ettermontering av slikt utstyr.

Anbefales av NAF
Også medlems- og forbrukerorganisasjonen NAF anbefaler bruk av elektrisk motor- og kupévarmer.

– Da bidrar man til å få ned luftforurensningen, og kan samtidig selv høste fordeler i form av tidsbesparelse, kjørekomfort og biløkonomi, sier kommunikasjonsrådgiver i NAF, Marlene Engan Aasen.

I tillegg til reduksjon i forbruket av drivstoff, peker hun på at forvarmingen kan være bra for bilens batteri og motor.

– Man får jo også varmesystemer som tidsstyres, slike at de ikke står på mer enn nødvendig. Da kan man alltid sette seg inn i en varm bil med isfrie ruter. Og en sjåfør som ikke hutrer og fryser blir også en mer trafikksikker sjåfør, sier Engan Aasen.

Norske biler kaldest
Ettermontering av bilvarmeanlegg er langt vanligere i andre kalde land enn hos oss, ifølge Sjur Heglund, som er Norges-sjef for produsenten Calix.

– Vi snakker om en snau tredjedel av bilene, mens monteringsgraden i Sverige ligger like under 50 prosent. I Finland er den på 70 – 80 prosent. Selv om graden av fabrikkmontering er noe høyere hos oss, er det riktig å si at norske biler er kaldest i Norden, sier Heglund.

Ettermontering av et komplett elektrisk varmeanlegg med kombinert motor- og kupévarmer koster fra 10000 kroner og oppover. Når det kun skal monteres motorvarmer starter prisen på 3 – 4000 kroner.

Også bedrifter, sameier og borettslag kan spille en viktig rolle i innfasingen av elektrisk bilvarme, mener ABL.

– Tilgang til strøm i fellesanlegg knyttet til jobb, bofellesskap og kalde parkeringshus vil også gi viktige bidrag til at flest mulig kan ta ut en miljøgevinst. Også her kan avgiftssystemet brukes, eventuelt sammen med andre incentivordninger for å stimulere til grønt energiskifte, sier Arild Hansen.

Kommentarer

kommentarer