Nyhetsartikkel

27 november 2016

Samlet europæisk elbranche: Få styr på CO2-kvoterne

Med en pris på 40 kroner på en CO2-kvote er der et stort behov for at arbejde for et stærkere prissignal på CO2-kvoter. Det har fået den europæiske elbranche til at samle sig om et fælles budskab til EU’s politikere: Fjern dobbelt så mange kvoter fra markedet fra 2019-2023 som tidligere foreslået.

Samtidig skal ambitionsniveauet øges frem mod 2030.

Det fælles budskab på tværs af Europas elbranche er en stor succes for danske interesser og vil være til fælles bedste for hele EU, siger Dansk Energis vicedirektør, Anders Stouge:

– Kvotesystemet er tynget af et milliardstort overskud af kvoter, og det presser prisen ned. Derfor er det et stærkt signal, at den europæiske branche – efter et stort arbejde – nu samlet giver et klart og tydeligt mandat til, at kvotesystemet skal have en stor ilttilførsel. Når selv de polske kulværker nu kan se, at kvoteprisen er for lav, så bør der også være mulighed for at opnå politisk flertal for at stramme kvotesystemet op.

Eurelectrics forslag går på at øge overførslen af kvoter fra markedet til den såkaldte markedsreserve fra 12 procent til 24 procent af det samlede antal kvoter i markedet, samt at reducere kvoteloftet frem mod 2030 med mindst 2,4 procent hvert år i stedet for 2,2 procent. Det anbefales også, at man i højere grad bruger indtægter fra salg af CO2-kvoter til at hjælpe særligt de østeuropæiske lande med at omstille deres energisektorer. Det skal især hjælpe de kulforbrugende lande som for eksempel Polen

Kommentarer

kommentarer