Nyhetsartikkel

17 november 2016

Solid resultat fra AF Gruppen

AF Gruppens omsetning var NOK 3.108 millioner i tredje kvartal, opp fra NOK 2.865 millioner i samme periode i fjor og NOK 8.984 millioner hittil i år, mot NOK 8.889 millioner per tredje kvartal i fjor.

Resultat før skatt ble NOK 265 millioner, opp fra NOK 225 millioner i tredje kvartal 2015.

Resultatmarginen ble 8,5 prosent i kvartalet, opp fra 7,8 prosent i fjorårets tredje kvartal.

Ordrereserve per 30. september 2016 er NOK 11.200 millioner, mot 118.63 på samme tid i fjor.

Kontantstrøm fra driften ble NOK 174 millioner, mot NOK 307 millioner i tredje kvartal 2015.

Styret i AF Gruppen har vedtatt utbytte for andre halvår på NOK 3 per aksje.

AF Gruppen har inngått en intensjonsavtale med Kanonaden Entreprenad AB med den hensikt å kjøpe 70 prosent av aksjene i selskapet. Transaksjonen er betinget av due diligence, og forventes gjennomført innen 31. januar 2017.

– AF Gruppen fortsetter å levere solide resultater i alle seks virksomhetsområder. Vi står foran en ny strategiperiode med ambisiøse mål om å vokse lønnsomt til 20 milliarder i omsetning innen 2020, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

Veksten skal blant annet komme fra storbyene i Norge og Sverige, innen landsdekkende prosjektvirksomhet og gjennom å ta en større del av offshoremarkedet.

– Gjennomføringskraften ligger i AFs 3.200 medarbeidere, tydelige kjerneverdier og vektlegging av sikkerhet og risikostyring, sier Grongstad.

Kommentarer

kommentarer