Nyhetsartikkel

17 november 2016

EUs energipakke: en tsunami av lovtekster

I starten av desember legger EU frem en ny energipakke som peker veien videre for energiunionen.

Pakken blir svært omfattende. Deler av den vil direkte berøre den norske kraftbransjen, skriver KS Bedrift Energi på sine nettsider:

««Det er ikke noe alternativ til en ytterligere liberalisering av markedet. Vi vil ha en slutt på prisreguleringer, som dreper innovasjon og hindrer investeringer», sa Klaus-Dieter Borchard, energiunionens sjef for det indre energimarkedet, da en studie av det europeiske kraftmarkedet nylig ble lagt frem i Brussel.

EUs vinterpakke, et sett reguleringer som skal legge til rette for ytterligere integrasjon av det europeiske energimarkedet, presenteres etter alt å dømme i månedsskiftet. Den vil trekke den europeiske energiunionen nærmere den nordiske organiseringen av kraftmarkedet. Det er sannsynlig at pakken vil foreskrive grep for å begrense utviklingen av nasjonale kapasitetsmarkeder, og heller peke på europeiske fellesløsninger.

«En tsunami av lovtekster», sier Marie Donnelly, EU-kommisjonens direktør for fornybar energi, forskning og innovasjon. Hun er tungt involvert i arbeidet med vinterpakken.

Det er med andre ord omfattende forslag som skal legges frem i begynnelsen av desember. Mens det fremdeles hersker sterk usikkerhet rundt hvilke konkrete tiltak som foreslås, letter Donnelly litt på sløret under et møte med interesseorganisasjonen CEEP, hvor KS Bedrift var til stede.

DSOer og desentralisert produksjon
Bakgrunnen for pakken er en grunnleggende antakelse i EU om at fremtidens kraftproduksjon vil være desentralisert og lokal. Betydelige deler av vinterpakken kommer sannsynligvis til å ha direkte betydning for også norsk kraftbransje. Blant annet forventes det at pakken vil innføre nye bestemmelser knyttet til operatører av distribusjonsnettet (DSO), i et marked som i økende grad er preget av desentraliserte løsninger. I juni ble det også annonsert at EU vil opprette et europeisk organ for DSOer, etter modell av ENTSO-E, som organiserer operatører av transmisjonsnett.

«Pakken vil blant annet dreie seg om innføring av standarder som skal støtte å bringe innovative løsninger inn i markedet. Den kommer til å peke på finansielle instrumenter for støtte til lokal utvikling. Reglene vil legge til rette for at alternative businessmodeller får blomstre», sier Donnelly.

Fra tidligere er det ventet at pakken vil ta opp spørsmålet om tariffer i nettet. Samtidig vil pakken adressere skjevheter i dagens marked, som for eksempel prioritert innmating av fornybar energi i nettet, noe EU ønsker til livs.

Prosumenter får økt oppmerksomhet
Donnelly sier at pakken også vil dreie seg om innbyggernes rolle som prosumenter – både konsumenter og produsenter.

«Alle som selger egenprodusert kraft må gjøre dette på basis av markedsprinsipper. For EU er det viktig at det ikke er hindringer i veien for prosumenter som vil mate egen kraft inn på nettet», sier Donnelly.

Vinterpakken vil også omhandle aggregatorer i kraftmarkedet, som kan få en sentral rolle i styring av både etterspørsel og innmating av småproduksjon.

«Styring av etterspørsel vil være svært kostnadseffektivt i den europeiske energitransisjonen», sier direktøren.

Vinterpakken skal i prinsippet ferdigstilles av EU-kommisjonen innen 30. november, men kan muligens bli utsatt til ut i desember. Interesseorganisasjonen CEEP, hvor KS Bedrift er medlem, skal gi sine innspill til pakkens innhold.»

Kilde: KS Bedrift

Kommentarer

kommentarer