Nyhetsartikkel

10 november 2016

NTE Energi AS søker ny konsesjon for Hundhammerfjellet

NTE Energi AS planlegger reetablering av de 17 vindturbinene på Hundhammerfjellet om fire-fem år. Det vil bety ei investering på 350 millioner kroner.
Søknaden om konsesjon er sendt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og er nå ute på en høringsrunde.

– Vi tar en beslutning når vi ser om vi får konsesjon og når vi får vite vilkårene, sier prosjekteier Pål Anders Dahl i NTE Energi.

Planene er imidlertid ganske konkrete. NTE Energi vil bruke infrastrukturen med veger og linjenett som det er i dag, med noen tilpasninger. Fundamentene skal bygges på nytt, og da er det bare å montere turbinene. Selskapet søker konsesjon for reetablering av vindkraftverket med den samme maksimale effekt som i dag på 55 MW, basert på inntil 17 vindturbiner. Ett utbyggingsalternativ er altså stipulert til 350 millioner kroner.

Modne for utskifting

Dagens vindkraftverk på Hundhammerfjellet drives ut fra tre forskjellige konsesjoner med varierende varighet, den siste til 2033. Nå er målet for NTE Energi å samle disse i en konsesjon, med en normal varighet på 20–25 år. Av de opprinnelige 17 vindturbinene er nå seks demonterte. Men unntak av to turbiner, regner NTE Energi at alle vil være modne for utskifting innen 2020.

– Da er målet at vi kan stå klare til å bygge ut igjen, håper Dahl.

Ligger foran i løypa

Et endelig utbyggingsvedtak er naturligvis avhengig av lønnsomheten framover. Høringsrunden vil avklare hva høringspartene mener om planene. Pål Anders Dahl påpeker at det har vært lite motstand mot vindkraftverkene i Ytre Namdal.

En avgjørelse om utbygging av Ytre Vikna 2 vil ikke skje før etter 2025. Pål Anders Dahl bekrefter at reetablering av Hundhammerfjellet i Nærøy ligger betydelig «foran i løypa». Ikke minst fordi man ikke er avhengig av noen ny nettløsning for ei utbygging på Hundhammerfjellet.

– Ja, vi tar nok stilling til Hundhammerfjellet mye før, såfremt at det gis konsesjon med vilkår som gjør utbygginga lønnsom nok.

NVE har bedt Nærøy kommune legge søknaden ut til offentlig ettersyn.

Kommentarer

kommentarer