Nyhetsartikkel

09 november 2016

Streiken er over

EL og IT Forbundet og KS Bedrift ble tirsdag enige om lønns- og arbeidsbetingelsene for ansatte i energisektoren.

Forhandlingsutvalget i KS Bedrift er tilfreds med at konflikten ble løst gjennom dialog mellom partene.

-På vegne av strømkundene er vi fornøyd med at streiken er over og at arbeidet i bedriftene kan gjenopptas så snart som praktisk mulig, sier Bjørg Ravlo Rydsaa, administrerende direktør KS Bedrift.

-Vi ser fram til at det konstruktive samarbeidet mellom partene nå kan fortsette, sier hun i en kommentar til KS Bedrifts nettsider.

Hele resultatet kan du lese her:

Konflikten dreide seg først og fremst om avspaseringsordningen til beredskapsvaktene. Løsningen innebærer at vaktene ikke lengre er obligatoriske gjennom den sentrale tariffavtalen. Vaktenes innhold og kompensasjon må avtales mellom partene i hvert enkelt selskap, dersom energimontørene skal ha plikt til å delta.

God løsning
– Vi har kommet fram til en god løsning. Nå må hvert enkelt selskap finne en ordning som gir en trygg og sikker beredskap, og det er vi gjerne med på å avtale lokalt, sier Bjørn Fornes, EL og IT Forbundets forhandlingsleder.

EL og IT Forbundet ønsket å beholde dagens avspasering på en time per femte time på vakt. KS Bedrift ønsket en avspaseringordning på en time per sjuende time på vakt.

– Det var svært viktig for oss å stanse den svekkelsen som KS Bedrift foreslo i den sentrale avtalen. At det ble gjort ved å gjøre vaktene frivillig er helt i tråd med forbundets vedtatte prioriteringer, sier Fornes.

Den snart sju uker lange streiken er dermed avsluttet.

– Det er bra at vi fant en god løsning, og at vi nå kan gå tilbake til arbeid, sier Fornes.

Den nye tariffavtalen kort oppsummert:

  • Plikten til å delta i vakt bortfaller
  • Lokale lønnsforhandlinger med bakgrunn i frontfagets ramme på 2,4 prosent.
  • Økte minstelønnssatser
  • Innført «Faglig veileder» med kompensasjon

Takk til de streikende
Landstariffkonferansen 2015 hadde som sitt høyest prioriterte krav å enten beholde 1/5 i omregningsfaktor, eller å fjerne plikten til deltakelse.

– Jeg vil berømme de streikende som har holdt motivasjonen oppe og virkelig har stått på. Vi kan være stolte av våre medlemmers innsats, sier Fornes til EL & IT Forbundets nettsider.

EL og IT Forbundet skal nå forberede organisasjonen og sine tillitsvalgte til de eventuelle lokale forhandlingene om en obligatorisk vaktordning, innhold og hvilken avspaseringsfaktor som i så fall skal gjelde.

– Vi har tro på at de fleste energiselskapene kommer til å videreføre 1/5 som avspaseringsfaktor, men tar ingenting for gitt. Derfor skal vi stille godt forberedt, sier Fornes.

Forhandlingsutvalg Energiavtalen KS Bedrift:

Kåre Finjord                      Alta Kraftlag                      Finnmark
Fred Løvli                            Midt-Nett                          Buskerud
Rolf Bersås                         Suldal                                   Rogaland
Jon Yttri                               Lærdal                                 Hordaland, Sogn & Fjordane
Tore Båtstad                     Eidefoss                              Hedmark & Oppland

Bjørn Fornes, leder av forhandlingsavdelingen på forbundskontoret var forhandlingsleder.

Anbefales av et enstemmig forhandlingsutvalg. Forhandlingsresultatet skal nå ut på uravstemning blant EL og IT Forbundets medlemmer på energiavtalen med KS Bedrift. Fristen er satt til 21. november.

Mer informasjon

Les også: Medhold hos Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet har fattet tre ferske vedtak som treffer det som var kjernen i konflikten med KS Bedrift. Les mer her.

Kommentarer

kommentarer