Nyhetsartikkel

09 november 2016

Høyeste nivå på 25 år

I år er det tatt investeringsbeslutninger på bygging av mer enn 7 TWh fornybar energi. Det er det høyeste nivået på 25 år.

Det forteller politisk rådgiver i OED (Olje- og energidepartementet), Elnar Remi Holmen, ti Energiteknikk.

At det nå for alvor begynner å løsne for utbygging av fornybar energi mener Holmens skyldes flere forhold. Det er blant annet skapt ny optimisme med grønt lys for etablering av to nye strømkabler til utlandet, den ene til Tyskland og den andre til Storbritannia. Tilpasning av avskrivningsreglene for vindkraft trekker i samme retning.

I følge Elnar Remi Holmen er per dags dato 4,7 TWh fornybar energi under bygging. Av dette er 2,6 TWh vindkraft og 2,1 TWh vannkraft. Alt dette forventes realisert innen 2019. Samtidig er det satt i drift 0,4 TWh de to første kvartalene i 2016. Av prosjekter som det er tatt investeringsbeslutninger på henviser Holmen blant annet til Nedre Otta vannkraftverk, vindkraft på Fosen (Statkraft m/samarbeidspartnere) og Raskiftet (Eidsiva Energi m/samarbeidspartnere).

Utbyggingstakten av fornybar energi i perioden 2016 – 2020 forventes årlig å nå 1,3 TWh. Dette er dobbelt så mye som gjennomsnittlig årlig økning i produksjonskapasiteten de siste 25 årene, opp fra 0,65 TWh/år. Selv om investeringsbeslutning er tatt vil det alltid være en viss usikkerhet knyttet til om prosjekter blir realisert, men ytterligere prosjekter vil komme til med ferdigstillelse innen 2020-fristen i markedet for elsertifikater.

Det er viktig for regjeringen å satse på fornybar energi. Det har vi blant annet gjort ved å gi konsesjon til nye strømforbindelser med utlandet, neddempet skattlegging av vindkraft og en kraftig styrking av fornybar energi-relatert konsesjonsbehandling, avslutter den politiske rådgiveren i OED.

Kommentarer

kommentarer