Nyhetsartikkel

09 november 2016

Gjør klart for stor vindkraftutbygging i Nord-Norge

Fortum og Nordkraft ha inngått en avtale som sikrer den videre vindkraftsatsingen i Ofoten og Vesterålen. Finske Fortum tar over eierskapet til Nygårdsfjellet Vindpark, samt utviklingsprosjektene Ånstadblåheia og Sørfjord.

Nordkraft vil være ansvarlig for å utvikle Ånstadblåheia og Sørfjord frem til investeringsbeslutning og samtidig ha prosjektledelsen for selve utbyggingen, som vil gi i overkant av 460 GWh ny produksjon. Det vil si strøm til ca. 23 000 husstander. Nordkraft vil fortsatt ha ansvaret for drift og vedlikehold av Nygårdsfjellet vindpark, og det er avtalt å samarbeide også om drift av de to nye vindparkene også.

Ny kapital – nye vindparker
– Denne avtalen er et strategisk viktig skritt for Nordkraft. Vi sikrer videre utvikling av vindprosjektene Ånstadblåheia og Sørfjord, samtidig som vi reduserer den finansielle risikoen for Nordkraft. Transaksjonen som er gjort i dag markerer begynnelsen på et langsiktig partnerskap med Fortum, og vi har tro på at dette samarbeidet vil være vinn-vinn for begge parter, sier Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft.

Erfaring med utbygging og drift
Nordkrafts erfaring og kompetanse om utbygging og drift av kraftverk gjør konsernet godt i stand til å utvide denne delen av virksomheten. Når de nye vindparkene er i drift, vil det Narvik-baserte selskapet ha ansvaret for ca. 560 GWh vindkraft i Ofoten og Vesterålen. Dette i tillegg til 1,1 TWh vannkraft på landsbasis.

Bedre posisjonert for fremtiden
– Effektivisering, reduksjon av finansiell risiko og nye inntekter er svaret på Nordkrafts gjenstående utfordringer. Vi tror at strategien vår skal gi både plussresultater og på sikt utbytte til eierne. En avtale som denne med Fortum gjør Nordkraft betydelig bedre posisjonert for fremtiden, sier Frantzen.

– Kjøpet av disse tre utmerkede vindkraftprosjektene er helt i tråd med vår strategi om å øke satsingen innen sol- og vindkraft. At alle er lokalisert i samme område i Norge, muliggjør høy effektivitet i drift og vedlikehold. Jeg er også veldig fornøyd med samarbeidsavtalen med Nordkraft om bygging, drift og vedlikehold av vindparkene, sier Kari Kautinen, Senior Vice President, M&A and Solar & Wind Development i Fortum.

 

Fakta vindparkene

  Nygårdsfjellet vindpark Ånstadblåheia vindpark Sørfjord vindpark
Status I drift siden 2005/2011 Prosjektert. Avventer investeringsbeslutning. Prosjekteres. Avventer investeringsbeslutning.
Estimert utbyggingsperiode   1. kvartal 2017*-
4. kvartal 2018
2. kvartal 2017* –
4. kvartal 2019
Installert effekt Ca. 32 MW Ca. 50 MW Ca. 90 MW
Produksjon Ca. 100 GWh Ca. 140 GWh Ca. 320 GWh
Strøm til ant. husstander Ca. 5 000 Ca. 7 000 Ca. 16 000
Antall turbiner 14 Estimert 14 – 17 Estimert 25 – 30
Kommune Narvik Sortland Tysfjord

*) Avhengig av oppstarts-tillatelse fra NVE og investeringsbeslutning.

 

Om Fortum
Konsernet Fortum er et kapitalsterkt konsern som har økt sin satsing på fornybar energi. De er et ledende energiselskap i Norden, Baltikum, Polen og Russland. Fortum produserer og selger elektrisitet og varme, samt drifter og vedlikeholder kraftverk.

Om Nordkraft
Nordkraft er et energikonsern med fokus på utvikling, utbygging, produksjon og distribusjon av fornybar energi. I tillegg har konsernet eierandeler i kraftomsetning og andre energirelaterte virksomheter. Konsernet eies av Narvik kommune (50,01 %), Troms Kraftforsyning og Energi AS (33,33 %) og Hålogaland Kraft (16,6 %).

Kommentarer

kommentarer