Nyhetsartikkel

10 november 2016

NIB finansierer rensing av avløpsvann for Oslo

Den nordiske investeringsbank (NIB) har inngått en 25-års låneavtale med Oslo kommune for å øke kapasiteten på Bekkelaget renseanlegg og avløpsnettet.

Oslo er en av de raskest voksende byene i Europa. Byen vil bruke lånet på 1,5 mrd. kroner (161 millioner euro) til å utvide Bekkelaget renseanlegg for å imøtekomme befolkningsveksten og for å knytte nye boligområder til systemet.

Investeringen vil øke kapasiteten på anlegget på Bekkelaget til en befolkning som tilsvarer 490 000 personer, opp fra dagens kapasitet på 270 000.

Produksjon av biogass fra avløpsslam vil fordobles og gassen vil bli brukt til oppvarming av anlegget og som brensel i kjøretøy. Den gjenværende resten skal brukes som gjødsel i landbruket. 

Det utvidede renseanlegget på Bekkelaget er planlagt å være ferdig i juni 2020.

Oslo kommune vil også øke kapasiteten på sitt avløpssystem for å hindre lekkasjer og for å separere regnvann fra kloakknettet. Dette vil redusere ukontrollerte utslipp til Oslofjorden og åpne for bærekraftig vekst i regionen.

Oslo er hovedstaden i Norge og landets største by med over 658 000 innbyggere. Byen har en godt diversifisert økonomi basert på fem næringssektorer: energi – med olje, gass og vannkraft – maritim og biomarin industri, telekom og IKT, biovitenskap og kreative næringer. 

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittratingen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittvurderingsbyråene Standard & Poor’s og Moody’s.

Kommentarer

kommentarer