Nyhetsartikkel

31 oktober 2016

Går sammen om strømsalget

Ringeriks-Kraft og ValdresEnergi slår sammen sine strømsalgsvirksomheter.

– Vi har som mål å nå 100 000 kunder i løpet av noen år, sier markedssjef Line Lunde Hovrud i en pressemelding.

ValdresEnergi og Ringeriks-Kraft arbeider med sammenslåing av sine strømsalgsvirksomheter til et felles selskap med virkning fra januar 2017. Det nye selskapet skal hete Valdres Energi Strøm.

Ambisjon om 100 000 kunder
Selskapene skriver i sin pressemelding at målet med sammenslåingen er å fortsatt være den ledende lokale strømleverandøren med lokal tilhørighet som gir mye tilbake til våre nærmiljø, samtidig som vi skal ekspandere til å bli en nasjonal aktør i markedet.

– Vår ambisjon er å passere 100 000 kunder i løpet av noen år, sier markedssjef i ValdresEnergi, Line Lunde Hovrud i pressemeldingen.

NoneKjell Baug, viseadministrerende direktør i Ringeriks-Kraft    

Felles satsning
– På Ringerike vil strømmen bli solgt under merkenavnet Ringeriks-Kraft, og i Valdres vil den bli solgt som ValdresEnergi. Vi har sterke merkevarer lokalt som vi bygger opp under, sier Kjell Baug, viseadministrerende direktør i Ringeriks-Kraft.

Selskapet vil ha lokale kontorer på Hønefoss og Fagernes. De har som mål å øke antall arbeidsplasser både på begge stedene i tråd med veksten i selskapet. Daglig leder er enda ikke ansatt, men ifølge Baug vil styret i det nystartede selskapet sette i gang arbeidet med å foreta tilsetting av en leder.

– Gjennom en felles satsning er vi langt bedre i stand til å tilby innovative og fremtidsrettede produkter og tjenester til våre kunder, samt å møte det endrede konkurransebildet, sier administrerende direktør Bjørg Brestad i Valdres Energi.

Kommentarer

kommentarer