Nyhetsartikkel

31 oktober 2016

273 tomter skal eksproprieres i turistkommuner sør på Gran Canaria

Planene for utbyggingen av et kombinert vind- og vannkraftverk sør på Gran Canaria er lagt ut på offentlig høring.

273 tomter skal eksproprieres i Mogán og San Bartolomé de Tirajana kommune.

Se animasjonsfilm av kraftverket på You Tube. Filme viser detaljer om utbyggingen.

I alt dreier det seg om over 120 mål med land som skal eksproprieres. Prosjektet ligger ute på høring i 30 dager.


Rørledning til Arguineguin
Kraftverket skal knyttes til et avsaltingsanlegg for vann i kystbyen Arguineguin via en rørlinje.

I Mogán kommune skal 93 tomter eksproprieres for å gi plass til utbyggingen, og i San Bartolomé de Tirajana kommune 180 tomter.

Dette er de to største turistkommunene på Gran Canaria. De fleste tomtene som skal eksproprieres ligger et stykke inn fra kysten.


200 megawatt
Chira-Soria-kraftverket skal stå for over en tredel (36 prosent) av kraftforbruket på Gran Canaria når det er på det høyeste.

Det blir et pumpekraftverk der vann skal føresr i tunnel ned fra Chira-dammen til Soria-dammen gjennom seks turbiner på 33,3 megawatt hver, totalt 199,8 megawatt.

Vannet skal pumpes opp igjen til Chira-dammen ved å reversere turbinene, som får en samlet effekt på 220 meawatt t hver når de brukes som pumper.

Det øvre vannmagasinet blir et lager for kraft fra vindturbiner som normalt skal stå for kraftforsyningen. Vannkraftverket tar over når det blåser for lite, og vindkraften skal brukes til å pumpe vannet tilbake til Chira-dammen på tider når det er lite kraftforbruk.


Luftlinjer for kraftoverføring
Kraften skal overføres via doble kraftlinjer som skal gå i luftstrekk til kraftsentralen Santa Agueda.

Et 19,5 kilometer langt rør skal legges under bakken til avsaltingsanlegget Arguineguin med et mellomreservoar på 280 kubikkmeter og pumpestasjoner for å forsyne kraftsystemet med vann.

Vannkapasiteten fra avsaltingsanlegget i Arguineguin til kraftanlegget blir 1,8 kubikkhektometer per år. Oppå deler av rørtraseen skal det bygges en tursti.

Dette konseptet er med hell tatt i bruk på den lille kanariøya El Hierro i betydelig mindre skala.


321 millioner euro
Utbyggingskostnaden for Chira-Soria-kraftverket er oppjustert til 321 millioner euro i dokumentene som ligger ute på høring.

Utbyggingen blir gjort av det statlige kraftselskapet Red Eléctrica de Spain (REE). En ny transformatorstasjon til 54 millioner euro i Santa Agueda som skal benyttes til kraftoverføring fra kraftverket bel åpnet i forrige uke.

Kraftverket vil skape 500 direkte og 1500 indirekte arbeidsplasser i byggefasen, ifølge informasjon fra REE.

Kraftverket skal stå ferdig i 2022. Byggearbeidene skal starte i 2018.

Slik blir Chira-Soria-kraftverket. Ned til kysten av Arguineguin skal det legges en rørlinje til et avsaltingsanlegg for sjøvann. Ill: REE / Canariajournalen.noo

Slik blir Chira-Soria-kraftverket. Ned til kysten av Arguineguin skal det legges en rørlinje til et avsaltingsanlegg for sjøvann. 1. Reservoar for sjøvann. 2. Avsaltingsanlegg. 3. og 6. Kraftlinje til avsaltingsanlegg. 4. Rør for avsaltet vann. Over grønnmerkingen blir det tursti. 5. Pumpestasjon. 7. Soria-dammen. 8. og 9. Kraftstasjon og turbiner (i fjellhuler) og kontrollsentral. 10. Kraftlinje 220 kV til hovednettet. 11. Vannkrets mellom reservoarene. 12. Chira-dammen. Stiplede linjer markerer installasjoner under marken. Ill: REE / Canariajournalen.no

Kommentarer

kommentarer