Nyhetsartikkel

30 oktober 2016

– Stor interesse for tysk-norsk energisamarbeid

Politisk rådgiver Elnar Holmen deltok torsdag på det tysk-norske energiforumet i Berlin.

I tillegg til samarbeidet mellom de to landene, var årets tema også Parisavtalen og hvordan den påvirker hele energisektoren.

>- Norge har et godt samarbeid med Tyskland når det gjelder både kraft og petroleum. Flere tyske selskaper er aktive på norsk sokkel og Norge er en viktig tilbyder av gass til det tyske markedet. Også innen kraftsektoren er det et betydelig samarbeid. Byggingen av den nye utenlandskabelen er i gang. Dette vil styrke samarbeidet ytterligere, sier politisk rådgiver Elnar Holmen.

(Politisk rådgiver Elnar Holmen i samtaler med representanter fra den tyske energisektoren.)

Det tysk-norske energiforumet ble arrangert for 20 gang og er en viktig møteplass for sentrale aktører i både olje- og gassnæringen, men også kraftsektoren i begge land.

Kommentarer

kommentarer