Nyhetsartikkel

28 oktober 2016

Kraftbolag går ihop för att locka elintensiva företag

Skellefteå Kraft och Vattenfall startar ett gemensamt bolag som ska locka elintensiv industri till Norra Sverige.

Det här är ett försök att möta den ökande globala efterfrågan av datalagring, men även framväxten av nya elintensiva industrier som till exempel batteritillverkning, enligt Kuriren.

Business Sweden har beställt en konsultrapport som visar att den globala efterfrågan på datahallar skulle kunna ge ett tillskott till den Svenska   ekonomin på 50 miljarder kronor, och leda till 27 tusen nya jobb under de närmaste 10 åren.

Regeringen har också föreslagit att energiskatten för datacenter, med installerad effekt på minst 0,5 megawatt, ska sänkas från den 1 januari 2017 till samma nivå som gäller för övrig elintensiv industri.

Det pågår redan ett liknande arbete för att locka elintensiva företag där sju kommuner i Västerbotten står bakom ett datacenterinitiativ, och i Norrbotten har fyra kommuner bildat Node Pool. Nu tar Skellefteå Kraft och Vattenfalls nya bolaget kommunernas arbete.
– Nu avslutas det Västerbottniska projektet i maj månad och i Norrbotten har kommunerna viljan att lämna över det här initiativet till näringslivet, säger Hans Kreisel som är vd för Skellefteå Kraft.

Men om prognosen att det samhällsekonomiska värdet för Sverige skulle vara 50 miljarder och 27 tusen arbetstillfällen, så kommer det att bli huggsexa om den globala kakan mellan många länder och även mellan olika regioner i Sverige.
Men Hans Kreisel menar att Sverige har fördelar i en stabil ekonomi, politik och infrastruktur. Dessutom välutbildad personal, både bland myndigheter, och företag.
– Jag vill nog påstås att Sverige ligger i fronten där och att norra Sverige är synnerligen lämpat. Vi har ett kallt klimat för industri som behöver kyla, nära till hållbar energiproduktion, stabila elnät och bra nät för vår datakommunikation, säger Hans Kreisel.

För Skellefteå Kraft och Vattenfall handlar det om att även i framtiden kunna sälja den energi som bolagen producerar.
– Men vi är också två offentligt ägda företag som bryr oss om våra kringliggande samhällen, och då handlar det om arbetstillfällen både i Sverige och i den norra regionen, säger Hans Kreisel.

 

Kommentarer

kommentarer