Nyhetsartikkel

24 oktober 2016

Grøn omstilling kan nyde godt af stigende kulpriser

Stigende kulpriser på verdensmarkedet kan føre til høyere elpriser i Danmark.

Ærgerligt for forbrugeren, men godt for den grønne omstilling, lyder det fra Dansk Energi.

496 kroner. Så meget kostede et ton kul 1. oktober 2016. Samme pris betalte man tilbage i februar 2013, men siden styrtdykkede prisen og nåede sit laveste niveau tidligt i 2016, hvor prisen på et ton kul ramte 295 kroner.

Siden årsskiftet er prisen for et ton kul steget med over 50 procent, og eftersom vi stadig bruger kul til elproduktion i Danmark, blandt andet når vinden står stille, så vil det få elprisen til også at stige, forudser Lars Aagaard, administrerende direktør i Dansk Energi. Og det er faktisk ikke så skidt endda, mener han:

– Når kulprisen stiger, hives elprisen med op. Det er trist for kunden, fordi det betyder lidt højere elpriser. Men for den grønne omstilling er det en god nyhed, siger Lars Aagaard.

Når kulprisen stiger, vil det gøre investeringer i vedvarende energi mere attraktivt, samtidig med at den offentlige støtte til den vedvarende energi falder som følge af den måde, vi har indrettet vores nuværende PSO-system på, hvor en høj markedspris på el medfører en lav PSO-tarif og omvendt.

En højere kulpris kan derfor være med til at sikre, at den vedvarende energi bliver konkurrencedygtig i sig selv og uafhængig af støtte. Men det er ikke kulprisen, der på den lange bane skal sikre os grøn energi, fastslår Lars Aagaard:

– Netop nu forhandles der i Bruxelles om, hvordan vi kan hæve prisen på CO2-kvoter, så der skabes incitament til at investere grønt frem for sort. På den korte bane er det fint med højere kulpriser. Men i det lange løb er det altså regulering og kvotepriser, der skal få os i mål.

Samtidig er en højere elpris også med til at sikre forsyningssikkerheden, påpeger Lars Aagaard:

– Vi har i en årrække haft faldende elpriser i Norden. Elprisen er i dag så lav, at det er svært at tjene penge på at drive kraftværker. Hvis det fortsætter, vil det føre til, at flere kraftværker lukker – og så står vi potentielt og mangler kapacitet, når det er mørkt og koldt og vindstille. Derfor er det i min optik fint, hvis prisen på kul og dermed el finder et sundt niveau, siger Lars Aagaard.

En række kraftværker i Danmark er i disse år ved at omstille deres el- og varmeproduktion, så de fremover fyrer med bæredygtig biomasse fremfor kul. I alt er seks af Danmarks 14 centrale kraftværksblokke nu omstillet til biomasse, og fem mere er ved at blive bygget om til at producere varme og el af rest- og affaldstræ som træpiller og træflis.

Kommentarer

kommentarer