Fakta: Streiken i energibransjen

  • 23. september ble det brudd i meklingen av Energiavtale I mellom KS Bedrift og EL & IT Forbundet, Fagforbundet og Delta.
  • Konflikten dreier seg om at KS Bedrift fortsatt ønsker å følge Arbeidsmiljølovens hovedregel for avspasering etter beredskapsvakt, slik man lenge har vært enige om i tariffavtalen. I 2015 endret Stortinget loven fra at fem timer vakt ga èn time avspasering, til at syv timer vakt gir èn time. EL og IT Forbundet ønsker å tariffeste den gamle hovedregelen.
  • Streiken kan avsluttes ved at partene kommer til enighet, eller ved at myndighetene, som den tredje parten i den norske modellen, går inn for tvungen lønnsnemnd. En slik avslutning på arbeidskonflikten kan kun skje hvis det er fare for liv og helse, inkludert dyrehelse.
  • Fra 23. september ble 16 bedrifter med tilsammen 230 arbeidstakere tatt ut i streik.
  • 30. september kom andre uttak med 14 nye energibedrifter og 308 ansatte ut i streik. Totalt var 30 energibedrifter og 538 ansatte i streik fra fredag 30. september.
  • 11. oktober ble 8 nye energibedrifter med til sammen 156 ansatte ut i streik. Totalt er nå 38 energibedrifter og 704 ansatte i streik.
  • 24. oktober vil 37 nye bedrifter og 387 ansatte bli tatt ut i streik. Det vil da totalt være 74 bedrifter og 1091 ansatte som er ute i streik.
  • 26. oktober vil ytterligere 31 ansatte i 11 bedrifter bli tatt ut i streik.
  • Totalt er det per 11. oktober i underkant av 240 000 strømkunder som kan bli berørt av streiken. Fra 24. oktober kan ca. 380 000 strømkunder bli berørt av streiken.
  • Streiken omfatter hele landet – se KARTLINK