Nyhetsartikkel

20 oktober 2016

Frykter dyrere strøm og dårligere kontroll på strømforsyning

Energikabler til utlandet var noe av det som ble debattert i Stortinget i dag når endringer i energiloven ble tatt opp. Regjeringen ønsker at konsesjon for å eie eller drive utenlandsforbindelser kan gis til andre aktører enn den systemansvarlige som i dag er Statnett. Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, frykter den privatiseringen som regjeringen foreslår vil få store konsekvenser for den norske forbrukeren.

– Dette vil føre til at strømprisene og nettleien vil bli dyrere for forbrukeren, og det vil også gi oss dårligere kontroll over egen strømforsyning. Det er alvorlig, sier Arnstad.

Senterpartiet frykter at det er forbrukeren som må ta kostnadene med nødvendig nettforsterkning i tilknytning til nye utenlandsforbindelser.

– Senterpartiet er sterkt imot privatiseringen av utlandskablene og mener det er feil at den norske forbrukeren skal ta kostnaden, mens inntektene fra drift av forbindelsen vil gå til de private eierne av forbindelsen, sier Arnstad.

Arnstad mener Statnett har forvaltet sitt ansvar for forsyningssikkerheten på en god og forsvarlig måte. Det burde de få muligheten til å fortsette med.

– Derfor fremstår det som uforståelig for meg at regjeringen ønsker å privatisere istedenfor å gi Statnett det samlede ansvaret for det norske kraftsystemet og utlandskablene. Debatten i Stortinget i dag reiste mange spørsmål, men ga få svar. Det er uforsvarlig å gjennomføre en slik endring uten å vite hvilke konsekvenser det får for norske strømkunder og samfunnet som helhet, avslutter Arnstad.

Kommentarer

kommentarer