Nyhetsartikkel

19 september 2016

Vern strømkundene

Å legge opp til en ny energipolitikk som tar mer hensyn til norske kraftprodusenter enn strømkundene er uakseptabelt, skriver Folkebladet på lederplass med tittelen «Vern strømkundene».

Folkebladet utgis på Finnsnes i Troms. Lederen fortsetter slik:

«Fra flere hold advares det mot en ny energipolitikk som kan fordoble strømprisene i Norge fram mot 2030. Frykten er at Høyre/Frp-regjeringen har staket ut en energipolitisk kurs som kan utjevne strømprisene i Norge med våre naboland. Eksempelvis har England i dag tre ganger høyere strømpris enn Norge.

Energiminister Tord Lien kritiseres for å gå ærend for private og offentlige strømprodusenter, som i neste omgang vil øke egen profitt på bekostning av innenlands strømkunder. Lien og strømprodusentene ønsker å bygge nye ledninger ut av landet for å kunne selge kraft. I dag er det Statnett som har ansvaret for sentralnettet i Norge og overføringsledninger til utlandet.

Det investeres enorme beløp i det innenlandske sentralnettet, og i nord nyter vi godt av dette gjennom å få den 420 kV-linja fra nordre Nordland, via Troms til Finnmark. Samtidig er Statnett havnet i en konkurranse med private aktører om bygging av flere kabler ut til Europa, og må forståelig nok sørge for å ha økonomiske muskler for å møte denne utfordringen.

Tidligere informasjonssjef Hogne Hongset i Statoil advarer mot å slippe private inn som kabelbyggere, og ikke minst utvide distribusjonsnettet til markedene i Europa. Norske private kraftprodusenter, men også statlige Statkraft, kan se fram til en formidabel økning av egen profitt.

Det er norske husstander og bedrifter som blir taperne når private selskaper legger kraftkabler til utlandet og prisene øker. Ifølge Hongset vil strømprisen dobles. Også ledelsen i Statnett snakker om økt nivå på strømregningen.

Jo mer det legges til rette for at Norge skal være en integrert del av det europeiske kraftmarkedet, jo raskere vil prisene øke. I dag har Norge et stort kraftoverskudd, alt som ren fornybar energi fra vann og vind. Dette selges innenlands og betyr hyggelige priser for norske forbrukere. Sånn bør det fortsatt være.

Kommentarer

kommentarer