Nyhetsartikkel

20 september 2016

Gode takter i ny forsyningsstrategi

Den ny strategi for forsyningsarterne har mange gode takter, og kompasset peger en kurs ud, som elnetselskaberne godt kan følge.

De har allerede 10 års erfaring på den udstukne rute og har leveret markant faldende omkostninger og større leveringssikkerhed. Dog hviler strategiens beregninger for effektiviseringspotentiale for elnetselskaberne og fjernvarmeproduktion på en overvurdering af potentialet.

– Vi har – på elsiden – de sidste 10 år gået i den retning, som strategien lægger op til med afsæt i mindre spild og mere konkurrence. Her er erfaringen, at blandt andet forbrugerejerskabet har sejret, at vi leverer el endnu mere stabilt og med meget lavere omkostninger end, da vi begyndte. Vi ved dog også, at den ensporede effektiviseringsvej ender blindt, og kan ramme vores muligheder for at hjælpe den grønne omstilling på vej, siger Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi.

Han siger videre, at fokus bør være på at skabe den rigtige egendynamik i sektorerne gennem en regulering baseret på gulerod fremfor pisk. Og der skal være rum til både fusioner, innovation og de investeringer, der sikrer, at vi har en velfungerende forsyning også om 10, 20 og 30 år.

Kommentarer

kommentarer