Nyhetsartikkel

06 september 2016

NIB finansierer automatiske målere- og nettverksinvesteringer

Den nordiske investeringsbank (NIB) har inngått en 15-årig låneavtale med BKK AS om å finansiere kraftselskapets investeringer i automatiske strømmålere, distribusjons-, regional- og overføringsnettverk.

Lånet på 1,545 millioner kroner skal finansiere investeringer i regionale nettinstallasjoner for å bedre forsyningssikkerheten, muliggjøre distribusjon av ny fornybar kraftproduksjon samt til olje- og gassinstallasjoner. BKK vil også investere i nye distribusjonsnettverksinstallasjoner i perioden 2016-2019. Størstedelen av denne investeringen handler om å installere tilkoblingspunkter for nye kunder. 

I tillegg vil BKK installere automatiske strømmålere  som del av et nasjonal tiltak for innhenting av målerverdier, styring og automatisering av nettet. Dette forventes å forbedre effektivitet og åpenhet i kraftmarkedet. Utrullingen av målerne skal være ferdig innen 1. januar 2019. 

Videre vil lånet bidra til å finansiere en ny 420 kV overføringslinje  fra Mongstad til Kollsnes. Overføringslinjen er 12 kilometer over bakken og 31 kilometer undervanns der den krysser Hjeltefjorden og Lurefjorden. Overføringslinjen  muliggjør flere tilkoblinger fra overføringsnettet til regionale nettverk. Linjen vil i første omgang bli operert av BKK men skal overføres til Statnett innen fem år. 

BKK ble etablert i 1920 og et markedsledende kraftselskap i Norge. Med 35 hel- og deleide kraftverk produserer selskapet 6,7 TWh strøm årlig via sitt distribusjonsnett til cirka 180,000 kunder. SeIskapet tilbyr også fjernvarme og teletjenester. 

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.

 

Kommentarer

kommentarer