Nyhetsartikkel

06 september 2016

Elkunder må vente på opgørelse

Med overgangen til Engrosmodellen på det danske elmarked, afregnes samtlige danske elkunder af deres elhandler.

Tidligere var der særskilt afregning fra netselsskabet, hvis man havde skiftet til en ny elhandler. Elhandlere står således nu altid for den fulde elafregning overfor danske elkunder. Opstarten forløb uden akutte problemer, men nogle kundegrupper må dog vente lidt længere på deres afregninger end de plejer, viser en rundspørge foretaget af Dansk Energi.

– Elhandlere, vi har talt med, kan konstatere, at de for enkelte kundegrupper enten ikke har fået tilsendt måledata, eller at de grundet egne systemudfordringer ikke kan benytte de nødvendige informationer. Derfor kan de ikke sende årsafregninger ud til mellem én og fem procent af elkunderne før problemet løses, fortæller Kamilla Tingvad, afdelingschef i Dansk Energi.

Der er eksempler på fejl i alle datafødekædens led, det vil sige fra netselskabers datafremsendelse, over Energinet.dk’s videreforsendelse via den såkaldte Datahub, til elhandlerens egen databehandling. Kamilla Tingvad forklarer, at problemet rammer et bredt udsnit, både store og små, og både private og erhvervskunder. Det drejer sig dog især om årsafregnede solcellekunder og kunder med elvarme.

– Vi er selvfølgelig rigtigt ærgerlige over, at en del af elkunderne har måttet og må vente længere på deres afregning end de plejer. Men det vigtigste er, at regningerne er korrekte. Der gøres alt, hvad der er i selskabernes magt for at undgå, at kunderne berøres af forkerte regninger, siger Kamilla Tingvad.

Kommentarer

kommentarer