Nyhetsartikkel

15 august 2016

Redusert overtredelsesgebyr

Olje- og energidepartementet opprettholder NVEs vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på krav om nettselskapets nøytralitet, men reduserer gebyret fra 600 000 til 400 000 kroner.

NVE ila i desember 2013 Øvre Eiker Nett AS et overtredelsesgebyr etter å ha avdekket at selskapet hadde tilskyndet leverandørskifte fra en ekstern kraftleverandør, til den integrerte kraftleverandøren i Øvre Eiker-konsernet.

Overtredelsesgebyret redsuert

Overtredelsesgebyret redsuert

I forbindelse med at fellesfakturering med Hafslund Strøm AS opphørte, sendte ØEN et brev til alle Hafslund Strøms kunder i ØENs nettområde hvor kundene bes ta kontakt dersom de ønsker fortsatt fellesfakturering av nettjenester og strøm. Selskapet viste da ikke til nettselskapets nettside, men til en side der den integrerte kraftleverandøren Øvre Eiker Strøm AS opptrådte.

Vedtaket ble påklaget til Olje- og energidepartementet, som nå har behandlet klagen. Departementet opprettholder i hovedsak NVEs vedtak, men reduserer overtredelsesgebyr fra 600 000 kroner til 400 000. I vedtaket legges det vekt at man ikke med sikkerhet kan legge til grunn at ØEN hadde til hensikt å gi kraftleverandøren et konkurransefortrinn.

Kommentarer

kommentarer