Nyhetsartikkel

15 august 2016

Lengre strømbrudd

Målet er at antall minutter uten strøm på grunn av effektmangel ikke må mer enn fem minutter.

Fremover forventer Energinet.dk, som har ansvaret for Danmarks forsyningssikkerhet, at antallet af afbrudsminutter vil stige. Det fremgår af den netop offentliggjorte Forsyningssikkerhedsredegørelse.

Historisk set har Danmark haft en god forsyningssikkerhed. Det skyldes blandt andet, at vores elmarked har været i stand til at fastholde de nødvendige produktionsanlæg. Den høje forsyningssikkerhed er også en afgørende konkurrenceparameter for, at Apple vælger at lægge et datacenter i Danmark.

Men redegørelsen fra Energinet.dk tydeliggør, at der er udviklinger i elmarkedet, som potentielt kan udfordre den nuværende høje forsyningssikkerhed.

Beregningerne viser, at vi i stigende grad kommer til at mangle produktionseffekt, og at det forplanter sig i de forventede afbrudsminutter til forbrugerne. På Sjælland går vi fra en forventning om 4 afbrudsminutter i 2017 til 32 minutter i 2018. Den store stigning er en kombination af lave elpriser, der resulterer i værklukninger, og vedligehold af transmissions-elnet og kraftværker.

Læs hele nyheden og se redegørelsen

 

FOTO: sockets enhanced and cropped 32 via photopin (license)

Kommentarer

kommentarer