Nyhetsartikkel

18 mai 2021

Utsatt frist for idriftsettelse av Odal vindkraftverk

NVE har fattet vedtak om utsatt frist for idriftsettelse av Odal vindkraftverk. Det betyr at fristen forlenges med seks måneder fra 31.desember 2021 til 30.juni 2022, opplyser NVE.

Foto: NVE

Odal Vindkraftverk AS søkte i februar om å få utsatt frist for idriftsettelse av vindkraftverket som følge av covid-19-pandemien. NVE har fattet vedtak om å innvilge søknaden. I vurderingen har NVE vektlagt at pandemien er en «force majeure-situasjon» som er utenfor konsesjonærens kontroll, og at situasjonen medfører en reell usikkerhet og risiko for den videre fremdriftsplanen.

Byggingen av vindkraftverket er langt på vei, og de fleste fysiske terrenginngrepene er allerede gjennomført. Det inkluderer sprengningsarbeid, bygging av veier og turbinfundamenter.

–  Konsesjonen gir rom for utsettelse av fristen dersom det oppstår force majeure-situasjoner, og vår vurdering er at det er vesentlig risiko for forsinkelser av anleggsarbeidet som følge av covid-19-pandemien, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE.

Mer informasjon om vedtaket og saken finner du her.

Kommentarer

kommentarer