Nyhetsartikkel

18 mai 2021

Rekordhøy kraftproduksjon og -etterspørsel i første kvartal

NVEs kvartalsrapport for kraftsituasjonen første kvartal viser at vi aldri før har hatt et så høyt strømforbruk i Norge. I januar var kraftforbruket 15,65 TWh, som er det høyeste månedsforbruket som er registrert. Totalt ble kraftforbruket 42,7 TWh første kvartal. Ikke uventet ble det også satt produksjonsrekord med 45,7 TWh produsert kraft første kvartal.

Dam Kalhovd. Foto: Rune Engesæter, NVE

–  En lang kuldeperiode bidro til det høye forbruket og den tidvis høye strømprisen vi så i første kvartal. I løpet av januar og februar ble det satt nye forbruksrekorder for både time og døgn, i tillegg til månedsrekorden i januar, sier direktør i Energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg.

Etter en varm desembermåned ble det en kald start på 2021, med temperaturer under normalen i nesten hele landet i januar og februar. De lave temperaturene kombinert med blant annet god hydrologisk balanse og økt eksportkapasitet førte til nye rekorder i både forbruk og produksjon.

Også rekordstor kraftproduksjon

Også på produksjonssiden ble det satt rekorder. Norge produserte 45,7 TWh kraft i Norge i løpet av første kvartal. Det er 13 prosent mer enn i samme periode i 2020, og den høyeste produksjonen for første kvartal noensinne.

– Vi startet året med en historisk høy magasinfylling, og hadde hydrologisk overskudd gjennom hele kvartalet. Sammen med det høye kraftforbruket og økt eksportkapasitet bidro dette til den rekordhøye kraftproduksjonen, fortsetter Nordberg.

Tidvis høye kraftpriser

Første kvartal var også preget av tidvis veldig høye kraftpriser. Den gjennomsnittlige kraftprisen i Norge var på 43,6 øre/kWh i første kvartal, som er 50 prosent mer enn snittet for første kvartal de siste fem årene. Rekordhøyt kraftforbruk, kombinert med tidvis lav vindkraftproduksjon i Norden, bidro til at strømprisen i enkelte timer var over 2 kr/kWh i deler av landet.

– For en typisk husholdning på Østlandet betydde dette en strømregning som ble opp mot 3000 kr dyrere dette kvartalet sammenlignet med samme kvartal i fjor. 2020 var imidlertid et spesielt år med lave strømpriser. Sammenligner man med 2019 er økningen på kun 200 kr, påpeker Nordberg.

Utviklingen i prisen på utslippskvoter for CO2 var også med på å trekke opp prisnivået i kraftmarkedet sist kvartal. Kvoteprisen økte med hele 20 prosent i løpet av kvartalet, og var ved slutten av kvartalet 424 kr/tonn. Dette er dobbelt så høy kvotepris sammenlignet med samme periode i 2020.

Kilde: NVE

Kommentarer

kommentarer