Nyhetsartikkel

18 mai 2021

6 TWh kraftproduksjon er under bygging

I første kvartal 2021 viser NVEs oversikt at det er 6 TWh kraftproduksjon under bygging. I løpet av kvartalet ble det satt i drift 266 GWh ny vannkraftproduksjon.

Det ble blant annet satt i drift 8 små vannkraftverk i første kvartal 2021

Det ble satt i drift 266 GWh ny vannkraftproduksjon i første kvartal

I første kvartal ble det satt i drift til sammen 266 GWh ny vannkraftproduksjon. Dette fordeler seg på åtte små vannkraftverk, ett opprustings- og utvidelsesprosjekt og overføringen av Henjaelvi til Leikanger ble tatt i bruk.

I første kvartal er det ikke registrert nye vindturbiner er satt i drift.

6 TWh ny kraft er under bygging

NVE har ved utgangen av første kvartal registrert 99 vind- og vannkraftprosjekter under bygging. Når disse er satt i drift vil de bidra med 4 TWh ny vindkraftproduksjon og 2 TWh vannkraftproduksjon. 0,2 TWh av vindkraftproduksjonen som er under bygging, leverer allerede strøm til nettet fra ett vindkraftverk som satte i drift de første turbinene i fjor.

Nye konsesjonsvedtak

I løpet av kvartalet ga myndighetene endelig tillatelse til tre vannkraftprosjekter med en samlet produksjon på 7,8 GWh. Videre ble det gitt avslag til seks vannkraftprosjekter.

Kilde: NVE

Rapporten Ny kraftproduksjon 1. kvartal 2021 finner du her.

Kommentarer

kommentarer