Nyhetsartikkel

18 mai 2021

3 prosent høgare magasinfylling i Norge enn normalen for årstida

Framleis nedgang i magasina. Ved utgangen av veke 18 var fyllingsgrada i norske magasin 35,3 prosent, opplyser NVE.

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 1,7 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 32,3 prosent. 

Høgast magasinfylling hadde Sørvest-Noreg (område 2) med 45,2 prosent, mens Aust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 15,2 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 18, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer