Nyhetsartikkel

12 november 2020

Prissikring i kraftmarkedet – Nordiske reguleringsmyndigheter etterspør informasjon fra markedsaktører

RME, i samarbeid med de svenske og danske reguleringsmyndighetene, evaluerer de langsiktige prissikringsmulighetene for markedsaktører i kraftmarkedet. Alle markedsaktører oppfordres til å fremme deres synspunkt til reguleringsmyndighetene i et åpent spørreskjema som avsluttes torsdag 19. november.

EI, DUR og RME skal evaluere prissikringsmulighetene i deres respektive budområder i forbindelse med evalueringen som skal gjøres i henhold til artikkel 30 i forordningen om langsiktig kapasitetstildeling.

Forordning om langsiktig kapasitetstildeling, Guideline on Forward Capacity Allocation (FCA GL), stiller krav om velfungerende prissikringsmuligheter for markedsaktører i alle budområder, og iverksettelse av tiltak dersom det identifiseres mangelfulle muligheter i noen områder.

FCA GL er EØS-relevant regelverk som ennå ikke er trådt i kraft i Norge. Når FCA GL blir innført i Norge vil RME ha en felles prosess sammen med tilgrensende nasjonale reguleringsmyndigheter for å evaluere prissikringsmulighetene i henhold til FCA GL artikkel 30, for så å evaluere behovet for å innføre langsiktige transmisjonsretter eller alternative prissikringsprodukter.

For å støtte dette arbeidet skal Thema Consulting Group utføre en studie av strategier for prissikring og bilateral prissikring i det nordiske markedet.

For å sikre at denne vurderingen reflekterer behovet og erfaringene fra markedsaktørene så oppfordre vi alle aktører med en interesse for prissikring i kraftmarkedet til å delta i en kort online spørreundersøkelse. Undersøkelsen tar omtrent 2-15 minutter å fullføre avhengig av hvilke prissikringsmuligheter som er relevante for din organisasjon. Svarene som sendes inn kan redigeres flere ganger hvis det er behov for det.

Aktører kan få mulighet til å motta en kopi av den anonymiserte endelige rapporten. Det vil også blir gjennomført intervjuer i etterkant for aktører som er villige.

Tilgang til spørreundersøkelsen finnes her:

https://survey.zohopublic.eu/zs/wmhFUz

All sensitiv informasjon vil bli beskyttet.

Spørreundersøkelsen dekker:

  • Markedsaktørers syn på om de nåværende prissikringsmulighetene i kraftmarkedet er tilstrekkelig
  • Markedsaktørers syn på mulige forbedringer
  • Instrumenter som blir brukt for prissikring og hvordan disse blir kombinert, og
  • Aktørers erfaringer knyttet til transaksjonskostnader og tilgang på relevant informasjon

Kommentarer

kommentarer