Nyhetsartikkel

12 november 2020

Vardafjellet vindkraftverk – NVE har fattet vedtak om stans av alle turbiner

NVE har fattet vedtak om stans av alle turbiner ved Vardfjellet vindkraftverk på grunn av forstyrrelser i det digitale bakkenettet.

NVE fikk tidligere i høst melding om at det nyoppførte vindkraftverket på Vardafjellet påvirket TV-signalene til naboer i området. 23.oktober påla NVE utbygger å få på plass både permanente og midlertidige løsninger som gjorde at TV-signalene var rettet opp innen 6.november. I vedtaket stod det følgende:

Dersom de midlertidige løsningene for sluttbrukerne ikke er på plass innen 06.11.2020 kl. 12:00 skal konsesjonær umiddelbart stanse turbin 1 og 3. Turbinene skal være avstengt frem til midlertidige løsninger er etablert hos sluttbrukerne som er berørt av interferens. NVE kan pålegge ytterligere stans av turbiner dersom stans av turbin 1 og 3 ikke er tilstrekkelig for å gjenopprette TV-signalene

Da midlertidige og permanente løsninger ikke var på plass den 6.november stanset konsesjonær turbin 1 og 3 i samsvar med vedtaket av 23.10.2020, opplyser NVE.

Stans av to turbiner gav ikke ønsket effekt

Etter at turbin 1 og 3 ble stanset er det avdekket at dette ikke var tilstrekkelig for å gjenopprette TV-signalene. Det er uklart hvilke turbiner som nå skaper interferens, slik at TV-signalene blir forstyrret. NVE har derfor fattet et nytt vedtak i saken. I vedtaket står det at:

  • NVE pålegger stans av alle turbiner ved Vardafjellet vindkraftverk.
  • Konsesjonær skal oversende NVE en bekreftelse på at turbinene er stanset senest innen 16.11.2020 klokken 15.00.
  • Konsesjonær kan starte enkeltturbiner eller kombinasjoner av turbiner i en begrenset periode i ukedager. Dette for å kunne gjennomføre målinger i den hensikt å identifisere hvilke turbiner som skaper interferens.
  • Konsesjonær skal utarbeide forslag til måleprogram. Måleprogrammet skal forelegges NVE før målingene kan starte. Måleprogrammet skal utarbeides og gjennomføres av fagkyndig personell.
  • Resultatet av målingene skal forelegges NVE. Dersom målingene dokumenterer at enkelte turbiner ikke skaper interferens, kan disse settes i drift.

Bilde: Illustrasjonsbilde, Fosen Vind

Kommentarer

kommentarer