Nyhetsartikkel

13 november 2020

Avslag på utsatt frist for idriftsettelse av nettilknytning for Ytre Vikna II vindkraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt avslag på søknad om utsatt frist for idriftsettelse av nettilknytningen for Ytre Vikna II vindkraftverk.

I forbindelse med Ytre Vikna II vindkraftverk har Tensio TN konsesjon for oppgradering av ledninger og stasjonsanlegg. Konsesjonen omfattet en 132 kV kraftledning mellom Saltbotn og Kolsvik på ca. 68,6 km, en 66 kV kraftledning mellom Daltrøa og Strand på ca. 46,6 km, samt utvidelser av Rørvik, Årsandøy og Kolsvik transformatorstasjoner.

NVE vurderer at det nå ikke er grunnlag for å gi videre utsatt frist for idriftsettelse for de omsøkte anleggene. Det betyr at konsesjon for kraftledningen mellom Saltbotn og Kolsvik er bortfalt, og at konsesjonen for de øvrige tiltakene vil bortfalle 31.12.2020, opplyser NVE i en pressemelding.

Ikke den beste løsningen

Avslaget er begrunnet med at det foreligger nye utredninger som gjør at NVE mener at dagens konsesjonsgitte løsning med tilknytning av Ytre Vikna II ikke lenger er den beste løsningen for nettutviklingen i området.

– De opprinnelige vurderingene gjort av NVE er fra 2004 og nettforholdene, strømforbruk og produksjon har endret seg betydelig siden da. Dette har betydning for den videre utviklingen av nettet sier Rune Flatby, avdelingsdirektør i NVE.

En alternativ løsning med tilknytning mot Namsos er vurdert å gi lavere investeringskostnader, taps- og avbruddskostnader og bedre utnyttelse av dagens nett.

Mer informasjon om saken finner du her.

Foto: Ilustrasjonsbilde Vestas

Kommentarer

kommentarer