Nyhetsartikkel

21 juni 2019

Våt sommer påvirker strømprisen

Det regner mer enn det som er normalt for årstiden, og dette har bidratt til lavere strømpriser de siste ukene. Denne uken ser vi at spotprisen korrigerer noe opp igjen, etter de rekordlave spotprisene vi hadde i forbindelse med pinse.

Kraftkommentar ved Entelios

Regnværet er det som har påvirket spotprisen mest de siste ukene, og denne uken er intet unntak. Etter at spotprisen har gått nedover de siste ukene, ser vi en liten økning i spotprisen denne uken.

Prisene for resten av året
Prisene på de nærmeste kontraktene, altså prisene for resten av 2019, går nedover i takt med bedringen i ressursbalansen i Norden.

Vanskelig å forutsi
Prisene for de lengre kontraktene er det vanskeligere å si noe om. Og vi ser knapt noen endring i kontraktene for strøm fra 2020. Grunnen til dette er at stabile priser utenfor Norden gjør det vanskeligere å forutsi retningene for de lange kontraktene.

Oppgang i aksjemarkedet
Etter uttalelser om mulige stimuli tiltak fra den europeiske sentralbanken har aksjemarkedet fått en opptur de siste dagene. Oppgangen i aksjemarkedet kan påvirke råvaremarkedet, og bidra til høyere priser der. Men, inntil videre er råvareprisene svake.

Svake signaler i verdensøkonomien
Det er mer kull og gass i markedet enn det som etterspørres. Svake signaler i verdensøkonomien bidrar til at det fortsatt er press på råvareprisene. De europeiske kraftprisene følger råvareprisene tett, og med små bevegelser har det derfor skjedd lite den siste uken.

Kilde: Entelios

Kommentarer

kommentarer