Nyhetsartikkel

25 juni 2019

Lokalt veto mot vindkraft stemt ned i Stortinget

Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne la i forrige uke frem et forslag om at vindkraftkonsesjon ikke kan gis i strid med kommunestyrevedtak, og forslaget ble i dag nedstemt i Stortinget med 82 mot 12 stemmer, skriver E24.no.

Det var kun representanter fra Senterpartiet og Rødt som stemte for.

– Jeg er skuffet, men jeg tror det likevel er viktig å holde trykket oppe på denne typen saker. Vi vet at det har vært konflikter i tilknytning til utbygging. Jeg hadde håpet og trodd på en bredere politisk støtte sier Senterpartiets Sandra Borch til E24, og legger til at hun tror det er viktig å fortsette å holde trykket oppe i denne typen saker.

Eksempler
Arbeiderpartiet, Høyre, Frp, KrF og Venstre mener imidlertid at det per i dag er ingen eksempler på at staten har grepet inn og gitt konsesjon mot lokale myndigheter og grunneieres vilje.

– Dersom et kommunestyre sier nei, skal dette fortsatt tillegges svært stor vekt i konsesjonsprosessen, skriver de fire partiene i sine merknader.

Selve forslaget var «Stortinget ber regjeringen sikre at vedtak om utbygging av vindkraft er i tråd med lokale ønsker og kommunestyrevedtak. Konsesjon kan ikke gis i strid med kommunestyrevedtak.»

– Viktig for kommuner
Forslaget ble lagt frem i forbindelse med komiteens behandling av et SV-forslag om offentlig eierskap til vindkraften, som også ble stemt ned.

– Dette er en viktig sak for mange kommuner, og jeg skulle ønske vi kunne si til kommunene at det var opp til dem om de ville ha vindkraft eller ikke, sier Borch.

Arbeiderpartiet vedtok på sitt landsmøte i vår at kommunens syn må tillegges stor vekt i utbygging av vindkraft, men partiet vil ikke gi kommunene vetorett.

Kilde: E24.no

Kommentarer

kommentarer