Nyhetsartikkel

19 juni 2019

6,5 prosent mer vann i magasinene i Norge enn snittet for årstida

Meir vatn i magasina. Ved utgangen av veke 24 var fyllingsgrada i norske magasin 64,4 prosent.
Fyllingsgrada auka med 4,5 prosenteiningar, opplyser NVE.

Medianverdien for fyllingsgrada på tilsvarande tidspunkt for åra 1999-2018 er 57,9 prosent.
Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 53,2 prosent, medan Aust-Noreg (Elspotområde 1) hadde høgast fylling med 79,8 prosent.
Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 24, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Kilde: NVE

Kommentarer

kommentarer