Nyhetsartikkel

13 mai 2019

Opphever byggestoppen. Gir Trønderenergi rett til å bygge

Frøya kommune har pålagt Trønderenergi byggestopp på Frøya vindkraftverk, etter først å ha definert at selskapets dispensasjon til å bygge var utgått.

Forvaltningsutvalget i Frøya behandlet i forrige uke klagen fra Trønderenergi på byggestoppen, og avviste denne. Saken ble klaget videre til Fylkesmannen, og i dag har Fylkesmannen gjort vedtak om å oppheve Frøya kommunens stoppordre, skriver lokalavisa Hitra-Frøya.

«…treårsfristen må anses som avbrutt, og at vedtaket om dispensasjon fortsatt har gyldighet og ikke bortfalt» skriver Fylkesmannen i vedtaket.

Trønderenergi mente at de var i gang med byggearbeidet før fristens utløp, men at demonstranter hindret dem i å utføre arbeidet. Fylkesmannen har behandlet klagen etter plan- og bygningsloven og har kommet til at man opphever kommunestyrets vedtak om stans i utbyggingen.

Fylkesmannen konkluderer med at dispensasjon fortsatt er gyldig, da man mener at Trønderenergi har gjort det som med rimelighet kan kreves for å få satt i gang arbeidet innen fristen.

-Vi har ikke vurdert om det skal være vindmøller på Frøya eller ikke – det er ikke vår oppgave. Det vi har vurdert er om Trønderenergi har satt i gang arbeidet i tide. Vår vurdering er at selskapet var i gang med forberedelser og planer innen fristens utløp, men at de ble hindret av demonstranter i å starte det selve fysiske byggearbeidet, sier leder for juridisk seksjon Kjetil Ollestad hos Fylkesmannen i Trøndelag til Hitra-Frøya.

Kommentarer

kommentarer