Nyhetsartikkel

10 mai 2019

Surt vårvær gir ny energi

Surt vårvær gir etterlengtet påfyll i ressursbalansen. Men, strømprisene skal ikke så mye ned.

Kraftkommentar ved Entelios

De første mai-dagene har bydd på kjøligere temperaturer, nedbør og vind. Værprognosene melder at vi går en våt periode i møte. Dette vil gi en bedring i ressursbalansen. Bedret hydrologi vil isolert sett gi lavere priser. Men kraftprisene i Norden påvirkes også i stor grad av energimarkedet i resten av Europa.

I Europa peker prisen på CO2- og kull oppover. Dette gjør det dyrere å produsere strøm basert på kull og gass i Europa. Norden utveksler strøm med nabolandene, og strøm- og råvareprisene i Europa har derfor stor innflytelse på våre strømpriser.

Stive priser i Europa
..gir enda stivere priser i Norden. Så langt har 2019 bydd på relativt høye priser i spotmarkedet. Vi må helt tilbake til 2011 for å finne høyere priser enn de vi hadde i begynnelsen av inneværende år. Oppsummert er det kombinasjonen av de høye energiprisene globalt, og underskuddet i den hydrologiske balansen, som forklarer det høye prisnivået vi har hatt så langt i år. Dette var også forklaringen for prisene vi hadde i 2011.

Samtlige måneder så langt i år har Norden hatt dyrere strøm enn Tyskland. Den nordiske systemprisen har blitt levert 12 prosent høyere enn den tilsvarende tyske prisen.

Kilde: Entelios

Kommentarer

kommentarer