Nyhetsartikkel

30 april 2019

Røgen er nu dyrere end kul for kraftværker

Retten til at udlede CO2 i Europa koster for første gang i dette årti mere end de kul, der brændes af, efter et betydeligt dyk i kulprisen. En fast bund under CO2-kvoteprisen på 50 euro pr. ton vil udrette mirakler i den grønne omstilling, vurderer Dansk Energi.

Av Informationsavdelingen, Dansk Energi

Prisen på den røg, der kommer ud af skorstenen på europæiske kulkraftværker, er for første gang højere end prisen på det kul, der skal skovles ind i kedlerne.

Det er et resultat af at prisen på CO2-kvoter er flerdoblet til 25 euro pr. ton over det seneste års tid samtidig med, at kulprisen er dykket betydeligt de seneste måneder.

En af forklaringerne på kullets prisfald er, at Kina har begrænset sin import kraftigt for at holde hånden under lokale kulminer, forklarer chefkonsulent Karsten Capion fra Dansk Energi.

Havde det ikke været for kvoteprisen ville vi ikke have set støttefri vedvarende energi i dag.

– Kulprisen er nu tilbage i det niveau den havde i 2013-2016, men på grund af den højere kvotepris er det blevet cirka 10 øre/kWh dyrere at producere el på kulkraft end dengang, og elprisen, der i høj grad følger omkostningerne til kulkraft, er derfor i dag omkring 30 øre/kWh. Det er et niveau, hvor de billigste vedvarende energiprojekter ser ud til at kunne være med, men havde det ikke været for kvoteprisen ville vi ikke have set støttefri vedvarende energi i dag, siger Karsten Capion.

For de kraftværker, der fyrer med de mest CO2-intensive brunkul i modsætning til stenkul, som de få tilbageværende danske værker bruger, er prisen for at forurene endda langt højere. Her går der cirka 20 øre/kWh bare til at købe CO2-kvoter, hvilket levner blot 10 øre/kWh til brændsel, drift, afskrivninger på værket mm.

CO2-kvoteprisen skal sikre, at vi ikke lader os friste til at brænde det billige kul af til skade for fremtidige generationer.

Karsten Capion påpeger, at de europæiske CO2-kvoter er et virkelig godt værktøj til at plukke de lavesthængende frugter i den grønne omstilling.

– Med en dobbelt så høj kvotepris ville vi kunne smide enorme mængder af brun- og stenkul på porten i Europa og erstatte det med støttefri vind og sol, siger han.
– Hvis vi lykkes med den grønne omstilling, vil kulforbruget falde og prisen på kul fortsat være lav. CO2-kvoteprisen skal sikre, at vi ikke lader os friste til at brænde det billige kul af til skade for fremtidige generationer.

Kilde: Dansk Energi

Kommentarer

kommentarer