Nyhetsartikkel

12 april 2019

Lovlige vedtak om vindkraft må respekteres

Frøya kommunestyre vedtok torsdag å stoppe vindkraftutbyggingen i kommunen – til tross for at de tidligere har stilt seg positive til prosjektet og det foreligger konsesjon fra NVE. Det er uholdbart at lovlige vedtak settes til side etter press fra aksjonister, mener Energi Norge.

Av Informasjonsavdelinga, Energi Norge

Lokalpolitikerne på Frøya valgte dermed å gå imot innstillingen fra sin egen administrasjon og kommunens advokat. Saken har stor prinsipiell betydning, ettersom Norge har noen av Europas beste vindkraftressurser og det planlegges mange utbygginger de kommende årene.

– Vi kan ikke få en praksis der ulovlige aksjoner stanser lovlige vedtak, og kommunen gjør helomvending i det byggearbeidene skal starte. Det vil undergrave demokratiske prosesser og skremme bort investorer, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Han understreker at kommunenes innspill i høringsprosessene blir tillagt stor vekt når NVE behandler konsesjonssøknader. Det er sjelden et prosjekt blir gjennomført uten kommunestyrets støtte. Men signalene må komme når den demokratiske prosessen pågår, ikke etter at alle tillatelser er gitt.

– Når en konsesjon er gitt, med støtte fra kommunen, må vedtaket respekteres. Ellers blir det umulig å utvikle fornybare energiprosjekter i Norge. Det skaper usikkerhet både for investorer, utbyggere og lokale entreprenører. I tillegg forsinker det omstillingen til et utslippsfritt samfunn, sier Kroepelien.

Energi Norge presiserer også at det nylig fremlagte forslaget til nasjonal ramme for vindkraft, ikke vil få tilbakevirkende kraft for prosjekter som allerede har fått konsesjon.

– NVEs ramme vil selvsagt ikke endre statusen til allerede vedtatte utbygginger, selv om de ligger utenfor de 13 foreslåtte områdene i rammen. Det betyr bare at disse områdene ikke vil bli prioritert i fremtidige konsesjonsbehandlinger, påpeker Kroepelien.

Også Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har engasjert seg i saken:

– Dette er av prinsipiell betydning for hele norsk næringsliv. Lovlig vedtatte prosjekter med alle tillatelser i orden kan ikke settes i spill på grunn av denne typen aksjoner, sa NHO-sjef Ole Erik Almlid tidligere i uken.

Dette bør du vite om vindkraft i Norge

Frøya vindpark har en kostnadsramme på over en halv milliard kroner. Utbyggerne har stått klare med anleggsmaskiner i flere dager, men er til nå blitt hindret av demonstranter. TrønderEnergi Vind, Frøya Vind og Midgard Vind Holding har varslet erstatningskrav mot kommunen dersom prosjektet ikke får fortsette. I tillegg vil kommunen gå glipp av skatteinntekter og ringvirkninger fra vindparken.

Kommentarer

kommentarer