Nyhetsartikkel

05 mai 2019

Utbetaler 165 millioner til trønderske kommuner

Etter et svært godt 2018-resultat utbetaler NTE 165 millioner kroner til trønderske eierkommuner og Trøndelag fylkeskommune. Selskapet fikk et driftsresultat på 956 millioner kroner.

– Vi presenterer et svært bra resultat, som gir grunnlag for et godt utbytte til våre nye eiere og kraft til å fortsette arbeidet med å utvikle fornybarsamfunnet, sier konsernsjef Christian Stav. Kommunene i det tidligere Nord-Trøndelag overtok eierskapet i NTE 1. januar 2018 og får nå sitt første utbytte. Som en del av avtalen om overføring av eierskapet får tidligere eier, Trøndelag fylkeskommune, overført 58 millioner.

–Vi skal være en trøndersk pådriver for bærekraft og klimaløsninger gjennom å levere grønn energi, smarte energiløsninger og lynraskt fiberbasert bredbånd. Da er det svært gledelig at kundene er godt fornøyd og at stadig flere trøndere velger oss som leverandør, fortsetter Stav. Selskapet har i tøff konkurranse fått 5 100 flere strømkunder og 5 600 flere telecomkunder i løpet av 2018. Også installasjonsvirksomheten vokser betydelig.

-NTE leverer svært gode økonomiske resultater for 2018. Det har vært et godt driftsår i hele konsernet, der alle virksomhetsområder har levert solide resultater, sier konsernsjef Stav. Selskapet fikk et driftsresultat på 956 millioner, mens resultat før skatt ble 948 millioner kroner. Skattekostnaden var på hele 401 millioner kroner og konsernets resultat etter skatt ble 692 millioner kroner. Konsernet har i 2018 for øvrig gevinster fra salg av deler av vindkraftporteføljen.

Kraftprisen ble høyere i 2018 enn i 2017, mens produksjonen av fornybar energi ble betydelig lavere. Årsproduksjonen for 2018 ble 3 723 GWh, noe som tilsvarer det årlige elforbruket til om lag 500 000 mennesker.

– I løpet av fjoråret åpnet vi ytterligere to nye kraftstasjoner, Storåselva i Snåsa og Byafossen i Steinkjer. Vi har i 2018 også tatt beslutning om å investere 1 mrd. kroner i en ny kraftstasjon i Nedre Fiskumfoss. Sammen med satsingen på solenergi og smarthusløsninger bidrar dette til et mer klimavennlig samfunn.
Det har vært et begivenhetsrikt år for NTE sin nettvirksomhet. – Jeg er fornøyd med at NTE, TrønderEnergi og KLP har blitt enige om å etablere et felles Midt-Norsk nettkonsern. Selskapet blir Norges nest største nettselskap. Samfunnsendringer og påfølgende krav til kompetanse, effektivitet og avkastning peker mot flere sammenslåinger i nettbransjen i årene som kommer. Det er naturlig for det nye nettkonsernet er å søke samarbeid og partnerskap sørover mot Dovre og nordover mot Saltfjellet, sier konsernsjef Stav.

Samfunnsregnskapet, utarbeidet av Trøndelag Forskning og Utvikling, viser at konsernets virksomhet i fjor ga grunnlag for 1900 arbeidsplasser i Trøndelag. Totalt utgjorde inntektsvirkningene i Trøndelag 1 362 millioner kroner. Dette representerer lønn til ansatte, skatt og avgifter til kommuner og fylke, avkastning, rente og avdrag til eiere, omsetning hos underleverandør og bidrag til kultur og idrett. NTE hadde i 2018 ansatte bosatt i 35 trønderske kommuner.

– Dette illustrerer godt at verdiskapningen fra NTE i alle hovedsak blir igjen i regionen og bidrar til videreutvikling av samfunn og arbeidsplasser i Trøndelag, avslutter konsernsjef Christian Stav.

Hovedtall for NTE i 2018 (i antall millioner):    2018                   2017
Omsetning                                                      3 181                  2 384
Driftsresultat                                                      956                     563
Resultat før skatt                                               949                     495
Skattekostnad                                                   401                      291
Årsresultat e. skatt                                            692                      353
Totalkapital                                                  10 156                   8 802
Egenkapital                                                   4 862                    4 285
Kraftproduksjon (GWh)                                 3 723                    4 503
Telekomkunder                                           48 000                  42 400
Strømkunder                                               73 400                  68 300

Kommentarer

kommentarer