Nyhetsartikkel

16 april 2019

Aksjonister stopper vindmøllearbeid i Trøndelag

Vindmølleutbyggingen på Sørmarkfjellet i Flatanger kan ikke fortsette før aksjonister har flyttet seg fra et avsperret område. Politiet er koblet inn.

Mandag stanset et 50-talls aksjonister arbeidet med et nytt vindkraftverk på Sørmarkfjellet i Flatanger kommune, skriver NRK.

Aksjonistene oppholdte seg i et avsperret område som er satt opp i forbindelse med hugst som skal foregå like ved en høyspentlinje. Hugsten er i forbindelse med vindkraftutbyggingen og har nå blitt midlertidig stoppet.

Arbeidet vil ikke fortsette før aksjonistene flytter seg.

Liv og helse
– Folk går innenfor sperringene, og da kan det ikke gjøres noe. Dette handler om liv og helse, sier fungerende beredskapsdirektør i NTE Nett, Johan Hernes, til NRK. Selskapet eier høyspentlinjen og har derfor ansvaret for sikkerheten i området.

Kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i Trønderenergi, som er utbygger av Sørmarkfjellet vindpark, sier til Namdalsavisa at fremdriften i hugstarbeidet forsinkes.

Kontakt med politiet
– Det er svært beklagelig at ulovlig aksjonsvirksomhet får slikt spillerom til å hindre lovlig arbeid, sier Eidem. Han sier de er i kontakt med politiet.

Trøndelag politidistrikt sier til NRK at de har satt ned en egen stab som nå vurderer situasjonen.

Aksjonsleder Torbjørn Lindseth sier til Namdalsavisa at de skal fortsette aksjonen tirsdag.

Sørmarkfjellet vindpark, som skal ligge i Flatanger og Osen kommuner, skal produsere strøm til 30.000 husholdninger når anlegget etter planen står ferdig i slutten av 2021.

Kommentarer

kommentarer