Nyhetsartikkel

16 april 2019

Meldinger eller søknader om å etablere vindkraftverk vil ikke bli behandlet

NVE vil ikke behandle meldinger eller søknader om etablering av vindkraftverk før nasjonal ramme er fastsatt.

Av NVEs Informasjonsavdeling

NVEs forslag til nasjonal ramme ble overlevert til Olje- og energidepartementet 1. april. Departementet har sendt forslaget på bred høring. Inntil rammen er fastsatt vil NVE ikke behandle meldinger eller søknader om å etablere vindkraftverk.

– Vi har overlevert NVEs vurdering av hvilke områder som er de mest egnede for vindkraft på land til departementet. Departementet har sendt NVEs vurdering på høring. Vi er nå i en mellomfase. I denne perioden har vi funnet det ryddig å ikke behandle meldinger eller søknader om etablering av vindkraftverk. Det innebærer at vi i denne perioden heller ikke vil sende meldinger eller søknader på høring eller arrangere folkemøter, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Les NVEs brev til Olje- og energidepartementet.

Kommentarer

kommentarer