Nyhetsartikkel

26 oktober 2018

Teknologiprosjekter til topps i «Årets lokale klimatiltak»

Teknologiprosjekter til topps i «Årets lokale klimatiltak»

De fem toppnominerte til prisen «Årets lokale klimatiltak» i 2018 er:

Bergen, Båtsfjord, Flora, Trøndelag og Østfold.

Alle de nominerte prosjektene bidrar til et nødvendig teknologiskifte i transportsektoren, fra fossilt drivstoff til fornybare og utslippsfrie løsninger. Samtidig er prosjektene gode eksempler på hvordan det kan arbeides med lokale og mer overordnede internasjonale mål samtidig, skriver ZERO, KS og Kommunalbanken i en felles pressemelding.

Prosjektene viser også hvordan det kan oppnås resultater gjennom samarbeid med andre aktører i og utenfor kommunen.

Dette er alle momenter som ble vektlagt av juryen, blant annet på bakgrunn av FNs Klimapanel (IPCC) sine klare anbefalinger om raske og omfattende utslippskutt og teknologiendringer. De tre vinnere vil bli offentliggjort og hedret under festmiddagen på Zerokonferansen i Oslo 7.
november.

Her er de fem toppnominerte kommunenes klimatiltak:
– Bergen kommune: Mobilpunkter
– Båtsfjord kommune: Fornybar kraft til fiskeflåten
– Flora: Nullutslepps hurtigåande passasjerfartøy
– Trøndelag fylkeskommune: Fremtidens hurtigbåt
– Østfold fylkeskommune: Test av fossilfrie maskiner

I alt kom det inn 22 søknader til konkurransen, som i år arrangeres av Miljøstiftelsen ZERO, KS og Kommunalbanken i fellesskap. Dette ga skarp konkurranse om de fem tetplassene, som ble valgt ut av en jury bestående av Kristin Halvorsen, direktør i CICERO, Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, Kristine Falkgård, administrerende direktør i Kommunalbanken, Odd Einar Dørum, tidligere minister, og Marius Holm, daglig leder i ZERO.

Les mer om prisen og tidligere vinnere her: https://zero.no/kommune/

De fem toppnominerte til prisen «Årets lokale klimatiltak» i 2018 er:

Bergen, Båtsfjord, Flora, Trøndelag og Østfold.

Alle de nominerte prosjektene bidrar til et nødvendig teknologiskifte i transportsektoren, fra fossilt drivstoff til fornybare og utslippsfrie løsninger. Samtidig er prosjektene gode eksempler på hvordan det kan arbeides med lokale og mer overordnede internasjonale mål samtidig.

Prosjektene viser også hvordan det kan oppnås resultater gjennom samarbeid med andre aktører i og utenfor kommunen.

Dette er alle momenter som ble vektlagt av juryen, blant annet på bakgrunn av FNs Klimapanel (IPCC) sine klare anbefalinger om raske og omfattende utslippskutt og teknologiendringer. De tre vinnere vil bli offentliggjort og hedret under festmiddagen på Zerokonferansen i Oslo 7.
november.

Her er de fem toppnominerte kommunenes klimatiltak:
– Bergen kommune: Mobilpunkter
– Båtsfjord kommune: Fornybar kraft til fiskeflåten
– Flora: Nullutslepps hurtigåande passasjerfartøy
– Trøndelag fylkeskommune: Fremtidens hurtigbåt
– Østfold fylkeskommune: Test av fossilfrie maskiner

I alt kom det inn 22 søknader til konkurransen, som i år arrangeres av Miljøstiftelsen ZERO, KS og Kommunalbanken i fellesskap. Dette ga skarp konkurranse om de fem tetplassene, som ble valgt ut av en jury bestående av Kristin Halvorsen, direktør i CICERO, Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, Kristine Falkgård, administrerende direktør i Kommunalbanken, Odd Einar Dørum, tidligere minister, og Marius Holm, daglig leder i ZERO.

Les mer om prisen og tidligere vinnere her: https://zero.no/kommune/

Kommentarer

kommentarer