Nyhetsartikkel

26 oktober 2018

Flere beslutninger tas i felt

Montørene til Årdal Energi Nett og Skagerak Nett har designet sine egne tjenester for arbeidsoppgaver i felt. Nå rapporterer de nytt nett direkte med mobilen, noe som har gjort arbeidshverdagen morsommere, enklere og mer effektiv.

Av Informasjonsavdelinga, Powel AS

Mens Skagerak er et av Norges største nettselskap med nesten 200.000 kunder har Årdal relativt beskjedne 3.600. De har forskjellige utfordringer, erfaringer og arbeidshverdag, men begge selskapene realiserer nytteverdi ved å flytte arbeidsoppgaver fra kontoret og ut i felt.

Ved å gjøre informasjon tilgjengelig gjennom mobile løsninger har de oppnådd mer effektive måter å jobbe på. En viktig brikke i disse digitaliseringsprosessene har vært tjenestene i Powels portefølje som tar utgangspunkt i lokasjonene feltarbeiderne oppholder seg på.

– I Powel setter vi den faktiske brukeren av programvare i fokus slik at vi kan sikre oss at vi lager fremtidens tjenester som løser faktiske utfordringer på en hensiktsmessig måte. Vi tror mobilitet og automatisering kan bidra til en vesentlig effektivisering av den totale nettdriften i dag, forteller Business Manger i Powel, Richard Schytte.

Slutt på rotete og tidkrevende prosesser
– Vi hadde et stort ønske og behov for å effektivisere driften vår gjennom digitalisering. Tidligere hadde vi papirskjema for alt mulig. Det var fysiske kart ute, behandling av sakene inne, og stadig telefonsamtaler mellom felt- og kontorarbeidere. Vi hadde rett og slett tungvinte prosesser som var rotete og tidkrevende, sier energiingeniør i Årdal Nett, Jan Stian Smedegård.

Selskapet som har 18 ansatte, inkludert seks montører, hadde som mål å lette arbeidshverdagen for hele staben gjennom å gi bedre informasjon til dem som jobber i felt. Med mobile applikasjoner fra Powel fikk alle montører tilgang til kart og informasjon på mobilene sine. Kartet og informasjonen feltarbeiderne nå har tilgang til er nøyaktig det samme som de på kontoret ser, og samhandlingen fungerer sømløst.

– Det å få mobile applikasjoner på montørene sine telefoner var et stort steg og vi opplever at vi har blitt mer effektive. Innmålingen ute i felt går nå rett inn i Netbas fra montøren, uten mellomledd. Det har blitt mye mindre forstyrrelser og telefoner for de som sitter på kontoret og dermed har de mer tid til å utføre andre oppgaver, sier Smedegård.

Skaper helter i felt
I Årdal blir montørene tildelt arbeidsoppdrag av en koordinator. Skagerak Nett har gått enda lengre i å gi montørene sine frihet, og flytte beslutning til felt. Fire av i alt rundt 100 montører utgjør et pilotteam hvor de styrer så å si alle aspekter av sin arbeidshverdag som en del av kultur- og kompetanseprosjektet «Helt i felt».

– Det er jo de som er ute som sitter på kunnskapen og har det beste grunnlaget for å ta avgjørelser, men de trenger de rette verktøyene. Vi spurte oss selv om hvordan vi kunne legge til rette for at et team styrer hverdagen sin helt selv og digitale verktøy er et godt utgangspunkt. Sammen med Powel jobbet vi tett på montørene for å forsikre oss om at deres behov lå til grunn for løsningen, sier Morten Gøytil, Fagsjef Montasje, Skagerak Energi Nett.

Montørene får raskt oversikt over jobber i dashboardet, og bruker appen Network Collector for å få nærmere informasjon om hver enkelt jobb. I appen finner man full oversikt over vanlig oppgaver, vedlikeholdsoppgaver og feilmeldinger, og montørene kan enkelt utføre de tekniske oppgavene og ha kontroll med driftsområdet. Om de har behov for å bestille materiell eller graving, kan dette bestilles med bilder og GPS koordinater i Network Collector.

– Et område hvor vi ser stor forbedring allerede er at montører bruker tiden sin på en mer effektiv måte. Tidligere satt det en koordinator og distribuerte jobber til montørene. For en koordinator kunne det være vanskelig å planlegge hvor lang tid en jobb tar og ofte kunne det oppstå ledig tid mellom jobber. I Network Collector har de nå muligheten til å plukke småjobber som de kan utføre der og da når man har tid til overs mellom oppdrag, sier Gøytil.

Spennende og ressursbesparende
En viktig drivkraft bak begge prosjektene var at montørene skulle være involverte med å definere programvare på sine premisser, og det har de lyktes med.

– Vi har opplevd det som veldig positivt å flytte mye ut i felt. Montørene føler at de har mer eierskap til nettet sitt når de har informasjonen tilgjengelig og de slipper å være avhengige av de inne på kontoret. Vi har en ung og teknologiinteressert montørstab som synes dette er spennende så det har gått veldig greit og fått innført dette, sier Smedegård.

– Dette er jo en utvikling som montørene i stor grad ønsker selv, det har vært etterspurt av flere som sier at dette har de behov for. Vi ser allerede at vi sparer mye tid og ressurser ved at vi får økt selvbetjening i felt sammen med riktig datafangst og dokumentasjon. Vi har satt oss et mål om å redusere med 30% og vi tror dette er mulig, avslutter Gøytil.

– Sammen en rekke selskap utforsker vi hvordan de kan flytte beslutninger til felt og på den måten etablere helten i felt. I Powel har vi som mål å nå 15.000 feltbrukere, og på den måten bidra til kostnadseffektivisering, økt kvalitet og en langt mer morsom hverdag, avslutter Schytte.

Kommentarer

kommentarer