Nyhetsartikkel

25 oktober 2018

Kabler og strøm – vi må se det store bildet

Det har pågått en diskusjon i Klassekampen om elektrisitetskabler til utlandet og hvilken effekt det vil ha på elprisene her hjemme, og hvordan dette vil påvirke norsk natur og miljø.

Professorene Hustad og Tomasgård ved NTNU og SINTEF-lederne Røkke og Harby hevder 25.9 i Klassekampen at et omfattende kabelnett nærmest ikke vil påvirke elprisen her hjemme, samtidig som de knapt nevner negative miljøeffekter.
Elprisene i de fleste Europeiske land er betydelig høyere enn i Norge. At det å knytte seg til områder med høyere elpriser, samtidig som de norske elprodusentene kan velge mellom å selge godt regulerbar strøm i Norge eller til utlandet, ikke skal lede til høyere elpriser her hjemme strider mot all økonomisk logikk.

En representant for NorConnect skriver 1.10 at kabler til utlandet vil åpne for en storstilt utbygging av vindkraft i Norge. NorConnect er et selskap som har søkt konsesjon for en stor kabel fra Norge til Storbritannia. I sine kalkyler har NorConnect, som riktig er, antatt at denne kabelen vil gi en ikke ubetydelig priseffekt her hjemme.

Høyere strømpriser innenlands som følge av flere kabler og mer utveksling av strøm med utlandet vil ramme innenlandske brukere som den kraftkrevende industrien. Høyere strømpriser vil også, som Kyrre Nordhagen NorConnect skriver, også bety mer utbygging av mer vann- og vindkraft i Norge. Det økonomiske problemet er her at bruken av miljøet ikke prises, og at de svært store miljøødeleggelsene som følger vindkraftutbygging ikke blir tatt med i de samfunnsøkonomiske kalkylene. Dette problemet synes verken NorConnect eller de fire innleggsforfatterne fra NTNU og SINTEF å være opptatt av.

Utvekslingen norsk vannkraft med kullkraft og ustabil vindkraft i Tyskland og på kontinentet for øvrig, vil i motsetning til det NorConnect skriver, og hva Hustad, Tomasgård, Røkke og Harby antyder, overhodet ikke påvirke utslippet av klimagasser i Europa. Energisektoren er en del av det europeiske kvotesystemet (EU ETS). Dette betyr at det er det tillatte antall utslippskvoter som bestemmer utslippet. Og dette kan ikke gjentas for mange ganger; klimagassutslippene fra varme- og gasskraftverk i Tyskland og i andre EU land kan kun reduseres ved at tillatte utslippskvoter inndras. Mer norsk vann- eller vindkraft til Europa har ingen klimaeffekt.

Anders Skonhoft
Professor samfunnsøkonomi NTNU
(anders.skonhoft@ntnu.no)

Kommentarer

kommentarer