Nyhetsartikkel

24 oktober 2018

Solid overskudd i Hydro i tredje kvatal

Aluminiumsselskapet Hydro oppnådde et driftsresultat på 2.68 milliarder kroner i tredje kvartal.

Det er 230 millioner kroner sterkere enn i samme kvartal i fjor, og i overkant av en halv milliard mer enn det ekspertene ventet på forhånd.

–Det tredje kvartalet reflekterte utfordringene ved Alunorte og økte råvarekostnader, mens høyere priser på aluminium og alumina, samt sterkt energiresultat, bidro positivt. Markedet for aluminium blir strammere, og vi forventer et underskudd i det globale markedet for primæraluminium i 2018, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Men resultatet dras ned av den uavklarte situasjonen i Brasil. Regnskapet er belastet med en avsetning på 519 millioner kroner, som ikke er inkludert i driftsresultatet.

Ser ingen ende på problemene i Brasil
Men Hydro når ikke sitt mål om å spare 500 millioner kroner gjennom sitt program for å spare kostnader.

Selskapet kan heller ikke si noe konkret om når det igjen kan starte maskinene for fullt igjen på sine tre anlegg i Brasil.

– Signeringen av de tekniske og sosiale avtalene i Brasil i september var et skritt i riktig retning mot normalisert produksjon. Vi fortsetter dialogen med myndighetene med sikte på å gjenoppta full produksjon ved Alunorte, men tidspunktet for oppstart er fortsatt ikke klart, sier Brandtzæg.

Sterkere driftsresultat, lavere inntekter enn ventet
Årsaken til de sterke tallene er høyere oppnådde priser på aluminium og råvaren alumina, og et sterkt resultatbidrag fra området energi.

Ifølge estimater som Hydro selv innhentet fra 13 analytikere var det ventet et driftsresultat før finansposter og skatt på 2,1 milliarder koner i løpet av de siste tre månedene. (EBIT)

I samme periode i fjor oppnådde Hydro et resultat på 2,45 milliarder kroner.

Inntektene landet på 39, 8 milliarder kroner i kvartalet, noe som er 600 millioner kroner lavere enn det ekspertene ventet på forhånd.

I samme kvartal i fjor var omsetningen 22,8 milliarder kroner. Tallet kan ikke sammenlignes med inneværende kvartal året før, fordi inntektene fra aluminiumsselskapet Sapa nå er inne i resultatet.

Kommentarer

kommentarer