Nyhetsartikkel

05 september 2018

Godt halvårsresultat for E-CO Energi

E-CO Energi oppnådde et resultat etter skatt i første halvår 2018 på 595 millioner kroner, en økning på 168 millioner kroner fra første halvår 2017. Resultatøkningen må i hovedsak ses i sammenheng med høyere oppnådd salgspris og oppkjøpet av Hafslund Produksjon i august 2017, samt et urealisert tap på prissikringskontrakter.

– Resultatet for første halvår 2018 er meget tilfredsstillende. God drift og høy tilgjengelighet på anleggene har gjort at vi har klart å utnytte den betydelige prisoppgangen vi har sett i markedene, sier administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid.

Driftsinntektene for første halvår 2018 ble 2 269 millioner kroner, som er en økning på 726 millioner kroner fra samme periode i fjor. Resultatet er drevet av positive bidrag fra økt kraftproduksjon, primært som følge av oppkjøpet av Hafslund Produksjon i august 2017, og høyere oppnådde salgspriser for første halvår 2018 sammenliknet med samme periode i 2017. I motsatt retning trekker et negativt bidrag fra prissikringskontraktene.

Vektet områdepris i første halvår 2018 var 36,8 øre/kWh, som er en økning på 33 prosent fra samme periode i 2017. Gjennomsnittlig oppnådd salgspris for første halvår 2018 var 36,1 øre/kWh, som er en økning på 24 prosent fra samme periode i fjor.

Konsernets kraftproduksjon i halvåret var 7 171 GWh, som er en økning på 1 726 GWh fra første halvår 2017. 1 411 GWh av økningen kommer fra kraftverkene i Hafslund Produksjon.

Driftskostnadene for første halvår ble 697 millioner kroner, som er en økning på 122 millioner kroner fra i fjor. Kostnadsøkningen skyldes primært oppkjøpet av Hafslund Produksjon i august 2017.

Netto finanskostnader i perioden ligger på 159 millioner kroner, som er en økning på 77 millioner kroner fra samme periode i 2017. Økningen har i hovedsak sammenheng med finansieringen av oppkjøpet av Hafslund Produksjon.

Investeringene i første halvår var på 258 millioner kroner. 80 prosent av summen gjelder investeringer i utbygging av de nye kraftverkene Rosten, Nedre Otta og Vamma 12.

20. juni 2018 vedtok Oslo kommune å samle Hafslund og E-CO Energi under et nytt heleid morselskap. Hafslund E-CO AS ble etablert 4. juli 2018 med datterselskapene Hafslund AS og
E-CO Energi Holding AS. Finn Bjørn Ruyter er utnevnt som konsernsjef for Hafslund E-CO. Finansieringen og gjelden i det nye konsernet vil videreføres i de respektive datterselskapene. Samlingen medfører ikke endringer i finansielle nøkkeltall for Hafslund AS og E-CO Energi Holding AS.

Tore Olaf Rimmereid vil fra 1. september gå inn i stillingen som visekonsernsjef og konserndirektør strategi i Hafslund E-CO og fra samme dag vil Alf Inge Berget tiltre som administrerende direktør i E-CO Energi.

Nøkkeltall – E-CO Energi (mill. kr.):
Første halvår 2018 Første halvår 2017 2017
Driftsinntekter 2 269 1 543 3 592
Driftskostnader -697 -575 -1 357
Driftsresultat 1 571 968 2 235
Resultat før skatt 1 413 886 1 987
Resultat etter skatt 595 427 1 038
Egenkapital 12 290 7 073 12 364
Gjeld og egenkapital 29 959 19 945 30 458

Kontaktpersoner:

Tore Olaf Rimmereid Administrerende direktør 909 92 515
Morten J. Hansen Konstituert direktør for økonomi, finans og risikokontroll 908 28 577

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern. E-CO eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge og er landets nest største kraftprodusent. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS, Opplandskraft DA, Vinstra Kraftselskap DA, Nedre Otta DA, Embretsfosskraftverkene DA og NGK Utbygging AS.

Last ned vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer

kommentarer